Пояснювальна записка

до робочих навчальних планів Івано-Франківського

академічного ліцею-інтернату

Івано-Франківської обласної ради

на 2021/2022 навчальний рік за  правовим, біолого-хімічним,   інформаційно-технологічним, спортивним  профілями навчання та профілем української філології

         Робочі   навчальні  плани Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату для  8-11-х класів,  складені за Освітніми програмами загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату. До освітньої програми загальної середньої освіти ІІІ ступеня Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату внесено зміни відповідно до наказу МОН України від 28.11.2019 р.№ 1493  «Про внесення змін до типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

Навчання здійснюється за шестиденним робочим тижнем. Освітній процес організовується за змішаною формою.

         Відповідно до нормативно-правових документів навчальні плани включають в себе:

І. Профіль української філології

  • Інваріантна складова: згідно з Типовою освітньою програмою. Здійснено перерозподіл годин в межах І5%. А саме:

          8-Ф клас:

  • 0,5 год. трудового навчання використано на іноземну мову;

1.2. Варіативна складова: виділено додатковий час на поглиблене вивчення  української мови та літератури, іноземної мови,історії України, математики, основ християнської етики, факультативів, спецкурсів та консультації.

1.3. Профілюючими предметами є українська мова і література.

При вивченні  української мови в  класі з  наповнюваністю  28   і більше учнів  здійснюється поділ на дві групи. При вивченні української літератури  в 10-11-х проводяться  лекційні та семінарські заняття. Поділ навчального  матеріалу здійснюється у співвідношенні 2:1. При проведенні семінарських занять клас ділиться на дві групи з  наповнюваністю  28   і більше учнів.                               

 ІІ. Правовий профіль

2.1. Інваріантна складова: згідно  з Типовою освітньою програмою.

        Здійснено перерозподіл годин в межах І5%. А саме:

  • 8-П клас:

– 1 год. зарубіжної літератури використано на всесвітню історію;

  • 9-П клас:

– І год. фізики використано на іноземну мову;

– 0,5 зарубіжної літератури та 0,5 трудового навчання використано на українську мову.

2.2. Варіативна складова:   виділено додатковий  час на поглиблене вивчення історії  України,  всесвітньої історії та права (профільні програми),  іноземної мови, основ  християнської етики,  спецкурсів, факультативів, консультації.

Профілюючими предметами є:

правознавство, історія України.  При вивченні предмету «Історія України» в 10-11-х класах з наповнюваністю 28 і більше учнів  здійснюється поділ на дві групи для проведення семінарських занять. Поділ навчального матеріалу при проведенні лекційних та семінарських занять здійснюється у співвідношенні 2:1.

ІІІ. Інформаційно-технологічний профіль

  3.1. Інваріантна складова: згідно з Типовою освітньою програмою.     Здійснено перерозподіл годин в межах І5%. А саме:

  • 8-І клас:

– 0,5 год. зарубіжної літератури та 0,5 год. мистецтва використано на українську мову;

  • 9-І клас:

– 1 год. зарубіжної літератури використано на українську мову;

– 0,5год. мистецтва та 0,5 год. основ здоров`я використано на іноземну мову.

3.2. Варіативна складова: виділено додатковий час на  вивчення алгебри і геометрії, інформатики (10-11-й клас – профільні програми),    іноземної мови, основ  християнської етики, консультації з навчальних предметів. Години, відведені на  технологічну освіту, використані для вивчення комп’ютерних технологій.

3.3. Профілюючими предметами є інформатика та інформаційні технології.

ІV. Біолого-хімічний профіль

  4.1. Інваріантна складова: згідно з Типовою освітньою програмою.

         Здійснено перерозподіл годин в межах І5%. А саме:

  • 9-Б клас:

– 1 год. зарубіжної літератури використано на іноземну мову;

– 0,5 год. трудового навчання використано на українську мову мову.

4.2. Варіативна складова: виділено додатковий час на поглиблене вивчення   предметів біології та хімії (8-9-й клас) та основ християнської етики.

4.3. Профілюючими предметами є біологія і хімія, при вивченні яких в  10-11-х класах з наповнюваністю 28 і більше учнів здійснюється поділ на дві групи для проведення лекційних, лабораторних та практичних занять.

Поділ навчального матеріалу  здійснюється в співвідношенні 2:1.

Додатковий час використано на вивчення математики, факультативи та консультації з предметів.

 V. Спортивний профіль

   5.1. Інваріантна складова: згідно з Типовою освітньою програмою.

Здійснено перерозподіл годин в межах І5%. А саме:

  • 8-А:

-1 год. зарубіжної літератури використано на іноземну мову;

– 0,5 год. хімії використано на українську мову.

  • 8-В клас:

-1 год зарубіжної літератури використано на іноземну мову;

– 0,5 год. мистецтва та 0,5 год. трудового навчання використано на українську мову;

-0,5 год. основ здоров’я використано на хімію.

  • 9-А, 9-В класи:

–  І год. зарубіжної літератури використано на іноземну мову;

– 0,5 год. мистецтва та 0,5 год. трудового навчання використано на українську мову;

– 0,5 год. хімії використано на українську мову.

 5.2. Варіативна складова:  виділено додатковий час на вивчення  іноземної мови, фізичної культури та спортивної спеціалізації (футбол), математики, історії України, української мови, факультативи.

2020-21 8 -9 клас Біолого-хімічний

2020-21 8 -9 клас Філологічний

2020-21 8-9 клас Інформаційних технологій

2020-21 8-9 клас правовий 

2020-21 8-9 клас Спортивний

навчальні плани 10-11 кл.20-21