ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ПРАЦЮВАТИМЕ З 01.06-21.06.2022 року (9.00-16.00 год.)

Слідкуйте за новинами на нашому сайті http://lyceum.if.ua/

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний прийом учнів до Івано-Франківського академічного ліцею – інтернату Івано-Франківської обласної ради на 2022-2023 навчальний  рік

Дане «Положення» розроблено на основі наказу Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018р. №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016, статуту Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради,  враховує Указ Президента від 24 лютого 2022 року №64/2022, Указ Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 14.03.2022 №133/2022 та регламентує порядок зарахування учнів до ліцею-інтернату для здобуття базової чи профільної середньої освіти за денною формою навчання. У Правилах прийому на 2022 рік враховані також особливості вступних процедур та термінів їх проведення, обумовлені введенням в Україні воєнного стану.

1.Загальні відомості.

Івано-Франківський академічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради (далі ліцей-інтернат) – заклад загальної середньої освіти обласного підпорядкування.

Ліцей-інтернат здійснює навчання та виховання учнів з Івано-Франківської області та з-поза її меж.

Метою діяльності ліцею-інтернату є пошук, навчання і виховання здібних дітей до природничо-математичних та супільно-гуманітарних наук, спортивної діяльності, формування високоосвіченої національно свідомої особистості.

Ліцей дає загальну середню освіту, забезпечує поглиблені знання з математики та інформатики, біології та хімії, історії та правознавства, української мови та літератури, розвиває фізичні здібності, проводить профорієнтаційну підготовку до навчання у ВНЗ України. Здобуття профільної середньої освіти передбачає спортивне та академічне спрямування: профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів та видів спорту з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти.

Ліцеїсти  з-поза меж Івано-Франківська забезпечуються безоплатним проживанням та 4-разовим гарячим харчуванням, ліцеїсти з Івано-Франківська обідом. Прийом на навчання в ліцей-інтернат проводиться, як правило, на конкурсній основі за результатами вступних випробувань.

2.Категорії абітурієнтів.

2.1. Категорії вступників за місцем реєстрації /проживання.

За місцем попереднього навчання вступники ліцею поділяються на два потоки:

– учні, які проживають поза межами Івано-Франківська;

– учні, які проживають у Івано-Франківську.

2.2. Категорії вступників за роком навчання.

У 2022 році ліцей проводить зарахування для навчання в наступних класах:

– на 8 клас спортивного профілю (футбол, баскетбол, волейбол, боротьба, бокс, легка та важка атлетика, гімнастика, теніс, плавання, лижний спорт) з можливим поглибленим вивченням окремих предметів (української мови, історії, математики, інформатики, біології).

– на 9-й, 10-й та 11-й рік навчання згідно з профілями навчання (враховуючи кількість вільних місць у класах, у 11 класи із числа тимчасово переміщених осіб).

2.3. Категорії вступників за профілем навчання.

Навчання у ліцеї відбувається за 5 профілями:

 • біолого-хімічним (поглиблене вивчення біології та хімії);
 • правовим (поглиблене вивчення історії та правознавства);
 • української філології (поглиблене вивчення української мови та літератури);
 • інформаційно-технологічним (поглиблене вивчення математики та інформатики);
 • спортивним (спортивна спеціалізація).

2.4. Категорії вступників за формою зарахування.

За формою зарахування абітурієнти ліцею-інтернату діляться на три категорії:

– абітурієнти, які зараховуються на загальних підставах;

– абітурієнти, які мають пільги за особливі досягнення у навчанні та спорті /п. 5.1/

– абітурієнти, які мають соціальні пільги /п. 5.2/.

 1. Перелік документів та порядок їх прийому.

3.1. Документи, що подаються до вступних екзаменів /документи першої черги/.

Для організації відбору учнів на навчання проводиться попередня реєстрація вступників. Для реєстрації абітурієнта необхідно подати такі документи:

 1. Заяву встановленого зразка.
 2. Шість кольорових фотокарток розміром 3´4.
 3. Копія свідоцтва про народження або документа, що посвідчує особу.
 4. Оригінал або копія медичної довідки № 086/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010 р. № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 р. за № 794/18089.
 5. Копія листка щеплень (карта профілактичних щеплень, форма №063/о).
 6. Оригінал або копія відповідного документа про освіту: табель навчальних досягнень за відповідний клас, свідоцтво про базову загальну середню освіту, інший документ, що підтверджує здобуття освіти.
 7. Грамоти, дипломи або інші документи, які підтверджують особливі досягнення в навчанні та позакласній роботі /при їх наявності /.
 8. Довідка з місця реєстрації /проживання/.
 9. Довідка про склад сім’ї.
 10. Документи, які підтверджують право на соціальні пільги. Подають діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; діти учасників АТО/ООС, російсько-української війни та чорнобильців.

3.2. Терміни прийому документів першої черги.

Документи першої черги приймаються в період з 1-го до 21-го червня 2022 року. Рішення приймальної комісії про зарахування абітурієнтів без вступних екзаменів буде оголошено не пізніше 22 червня 2022 р.

3.3. Документи, що подаються після ухвали приймальної комісії /документи другої черги/.

Після оголошення ухвали приймальної комісії про рекомендацію до зарахування абітурієнти додатково подають особову справу учня.

У випадку подання копій медичної довідки та/або документа про освіту оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування. При відсутності оригіналів цих документів наказ про зарахування учня не може бути виданий.

Документи про стан здоров’я: листок здоров’я (форма 086-1/о), якщо цією довідкою для занять з фізкультури передбачена не основна група, то вона має бути додатково підтверджена документом лікарсько-консультативної комісії /ЛКК/.

3.4. Терміни прийому документів для додаткового набору.

У серпні можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) у класах, що проводяться на загальних засадах (у тому ж порядку і завданнями, що й основні вступні випробування).

Термін подачі документів для зарахування на вільні місця – не пізніше 22 серпня 2022 року.

3.5. Місце та час прийому документів.

Прийом усіх документів проводиться  у приміщенні ліцею-інтернату /вул. Юності,13/.

Прийом документів першої черги проводиться в кабінеті № 107, 1 поверх. Приймальна комісія працює:

з понеділка до п’ятниці – 09.00 год. – 16.00 год.

Вступники, котрі не подали документи першої черги, до вступних іспитів не допускаються. У порядку винятку при наявності поважних причин, такі абітурієнти можуть бути допущені до вступних екзаменів за окремим дозволом голови приймальної комісії.

Прийом документів другої черги після оголошення результатів відбору буле проводитися в кабінеті № 208, 2 поверх.

Приймальна комісія працює:

з понеділка до п’ятниці – 09.00 год. – 16.00 год.

4.Вступні випробування.

4.1. Перелік та програма вступних випробувань.

Вступні іспити проводяться для абітурієнтів таким чином:

 • для інформаційно – технологічного профілю: математика (тест) та українська мова (диктант);
 • для правового профілю: історія України (тест) та українська мова (диктант);
 • для профілю української філології: українська література (тест) та українська мова (диктант);
 • для біолого-хімічного профілю: біологія (тест) та українська мова (диктант);
 • для спортивного профілю: нормативи з фізичної культури та українська мова (диктант).

Вступні випробування спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами.

4.2. Особливі випадки проведення випробувань.

Абітурієнти, які не з’явилися на вступне випробування, до наступного не допускаються й участі в конкурсному відборі не беруть.

При наявності специфічних обставин /участь у спортивних або творчих змаганнях Всеукраїнського або міжнародного рівнів, виїзд на лікування тощо/ допускаються за окремим рішенням приймальної комісії, дострокове складання вступних випробувань за наявності відповідних документів.

4.3. До вступних випробувань з максимальним результатом прирівнюються.

Випускники  9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, їм виставляється максимальна кількість балів із одного з предметів, за вибором вступника.

4.4. Апеляція результатів випробувань

Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії щодо результатів їх випробувань, може звернутися з апеляційною скаргою до органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу.

Апеляційна комісія відповідного органу управління зобов’язана розглянути апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів з дня її надходження та ухвалити обґрунтоване рішення. До складу апеляційної комісії не можуть входити працівники закладу освіти, у  якому проводився конкурс. Проведення будь-яких випробувань під час розгляду апеляційної скарги забороняється.

Апеляційна комісія має право:

1) залишити рішення конкурсної комісії без змін;

2) змінити результати оцінювання окремих учасників;

3) визнати результати конкурсу недійсними.

У випадку визнання результатів конкурсу недійсними орган, у сфері управління якого перебуває відповідний заклад освіти, зобов’язаний організувати повторні вступні випробування, а також розглянути питання щодо притягнення винних осіб до відповідальності.

5.Зарахування.

5.1. Без вступних випробовувань зараховуються:

 1. Переможці /I – III місця/ обласних олімпіад, олімпіад, які проводилися при вищих навчальних закладах, з усіх дисциплін (2021-2022).
 2. Учасники обласних олімпіад з усіх дисциплін (2021-2022).
 3. Переможці /I – III місця / районних /міських/ олімпіад з усіх дисциплін (2021-2022).
 4. Переможці /I – III місця/ ІІ-ІІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАНУ (2021-2022).
 5. Переможці /I – III місця/ ІІІ-IV етапу українознавчих конкурсів (2021-2022).
 6. Учні, які належать до основного складу збірної команди України, кандидатів та резервного складу збірної команди України;
 7. Учні, які є переможцями, призерами та фіналістами всеукраїнських змагань з видів спорту.
 8. Майстри спорту, кандидати в майстри спорту.

Положення п.1, п.2, п.3 не поширюється на олімпіади з трудового навчання.

Якщо кількість таких претендентів перевищує кількість вільних місць, то між ними проводиться конкурс.

При рівних умовах перевага надається абітурієнтам, котрі виступили на відповідних олімпіадах, змаганнях, турнірах  більш результативно.

5.2. Зарахування поза конкурсом.

Поза конкурсом, при отриманні оцінок достатнього рівня, за результатами вступного випробовування /не менше 7 балів з профільних предметів/, зараховуються:

– діти-сироти та діти, які залишились без опіки батьків;

– діти учасників Антитерористичної операції /АТО/, Операції Об’єднаних сил /ООС/, російсько-української війни;

– інваліди І та ІІ групи, яким не протипоказане навчання в ліцеї;

– особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, надано таке право при зарахуванні до вузів.

5.3. Конкурсний відбір.

Конкурсний відбір здійснюється за сумою балів зі вступних випробувань з української мови (диктант) та профільного предмета.

Абітурієнти, які набрали на одному з них менше 4 балів, до участі в конкурсі не допускаються.

Конкурсний відбір здійснюється за окремими потоками:

– учні, які зареєстровані /проживають/ поза межами Івано-Франківська;

– учні, які зареєстровані /проживають/ у місті Івано-Франківську.

Конкурс не проводиться у випадку, якщо кількість поданих заяв про зарахування станом на 21 червня не перевищує загальної кількості місць у класах ліцею-інтернату з урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».

Планова мережа погоджується Департаментом освіти та науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

5.4. Співбесіда.

Для вирішення організаційних питань з абітурієнтами, які пройшли конкурсний відбір, проводиться співбесіда.

На співбесіду в ліцей запрошуються вступники та їхні батьки, опікуни чи інші законні представники.

Співбесіду проводять адміністрація ліцею, майбутні класні керівники та вихователі новостворених класів.

6.Додатковий набір.

За наявності вільних місць у період 22–23 серпня 2022 року може бути здійснений додатковий набір.

Інформація про додатковий набір, у випадку його проведення, буде оголошена на офіційному Сайті ліцею при наявності вільних місць.

Зарахування дітей упродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця. Воно проводиться на таких самих умовах.

Упродовж навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) у 8-11 (12) класах (в 11 класи із числа тимчасово переміщених осіб), що проводяться на загальних засадах (у тому ж порядку і завданнями, що і основні вступні випробування). У такому випадку наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня з дати визначення результатів конкурсу.

7.Прикінцеві положення

Інформація про прийом учнів для зарахування на навчання у ліцей-інтернат:

– розміщується на стенді приймальної комісії в приміщенні ліцею;

– публікується на офіційному Сайті ліцею: lyceum.if.ua

– публікується в інтернет-газетах, соцмережах

Додаткову інформацію можна отримати безпосередньо в ліцеї або за телефонами: 55-44-95. Електронна адреса ліцею: lic_obd@ukr.net.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/liceu151/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/liceu151/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757