Звіт про діяльність 

Івано-Франківського академічного 

ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради.

2019/20 навчальний  рік.

Зміст

 1. Організація освітнього процесу. 

1.1  Розробка нормативних документів для  забезпечення діяльності 

закладу.

1.2  Кадрова політика.

1.3.  Наукова, науково-методична,  дослідницька робота педагогічних

        працівників.

 1. Матеріально-технічна та навчально-методична база. 

2.1  Загальний стан будівель,  приміщень та комунікацій навчального 

закладу.

2.2  Забезпеченість сучасною  комп’ютерною технікою.

2.3 Забезпеченість навчально-методичною та довідковою літературою.

2.4  Передплата педагогічних видань.

 1. Фінансове забезпечення діяльності ліцею. 
 2. Рівень  навчальних  досягнень учнів

4.1  Рівень навчальних досягнень учнів ліцею 

4.2  Результативність участі ліцеїстів в інтелектуальних змаганнях

       різного рівня.

 1. Результативність  виховної роботи

5.1 Стан розвитку учнівського самоврядування.

5.2 Участь учнів у виховних заходах і їх результати

 1. Планування і контроль

6.1  План роботи на 2019/20 н.р.  та стан його виконання.

6.2 Заходи та якість внутрішкільного контролю.

6.3 Взаємодія з владою, органами місцевого самоврядування 

       та громадськістю.

6.4  Суспільний рейтинг навчального закладу. 

 1. Соціальний захист.  Збереження та зміцнення здоров’я учнів

    та працівників закладу.

7.1 Забезпечення соціальної підтримки дітей.

7.2 Організація медичного обслуговування, стан здоров’я дітей.

7.3 Організація харчування дітей. Вартість харчування. 

7.4 Організація відпочинку та оздоровлення дітей 

 1. Проблемні  питання.

 

 

 

Діяльність адміністрації та колективу Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради впродовж навчального року була спрямована на реалізацію основного Статутного завдання ліцею: пошук, навчання і виховання здібних до навчання учнів.

Форми та заходи на реалізацію цього завдання були конкретизовані у Плані роботи академічного ліцею на 2019/20 н.р. 

 1. Організація освітнього процесу.

1.1. Розробка нормативних документів для забезпечення діяльності закладу.

На початку навчального 2019-2020 н.р. адміністрацією закладу були підготовлені та відповідно до чинного порядку узгоджені і затверджені документи що регламентують діяльність ліцею впродовж навчального року.

Зокрема: навчальний план, 

режим роботи ліцею,

структуру навчального року,

тарифікацію та штатний розпис.

Підготовлено та вчасно подано всі необхідні звіти, передбачені нормативними документами.

Розроблені інші необхідні документи, що затверджуються в закладі: річний план, плани роботи методичних об’єднань, календарно-тематичні плани, основний та додатковий розклад, акти огляду навчальних кабінетів, посадові інструкції новонабраних працівників, графіки роботи тощо.

1.2  Кадрова політика. Аналіз кадрового складу. Результати атестації педагогічних працівників у 2019-2020 н.р.

/Не враховуючи працівників, які перебувають у відпустках по догляду за дитиною/

Станом на закінчення навчального року у ліцеї працює 125 працівників. 

З них:

Педагогічних працівників                               74 особи

/Учителі, вихователі гуртожитку, педагог-організатор, соціальний-педагог, 

практичний психолог/ 

Навчально-допоміжний персонал                                 12 осіб

/Лаборант, бібліотека, медсестра, помічник вихователя/

Технічний персонал                                 39 осіб

/Заступник директора з АГЧ, прибиральниці, бухгалтерія, працівники кухні і.т.д./

Педагогічні працівники за різними критеріями класифікації розподілялися наступним чином:

Педпрацівники, для яких робота в ліцеї є основною 64 особи

Сумісники 10 осіб

Учителі вищої кваліфікаційної категорії 49 осіб

Учителі першої кваліфікаційної категорії 8 осіб

Учителі другої кваліфікаційної категорії 6 осіб

Учителі кваліфікаційної категорії “Спеціаліст” 11 осіб

Кандидати наук 2 особи

Учителі-методисти 12 осіб

Старші учителі 18 осіб

Кандидати наук 1 особа

Доктор наук 1 особа

Пенсіонери 11 осіб

Перебувають у відпустці по догляді за дитиною 10 осіб

Будь-які вакансії педагогічних працівників відсутні.

Результати атестації педагогічних працівників у 2019/2020 н.р..

Підготовлені та проведені заходи, передбачені нормативними документами, спрямовані на організацію атестації педагогічних працівників.

У 2019/20 навчальному році атестувались 16 педагогічних працівників ліцею.

Результати атестації представлені у таблиці.

Предмет атестації  Результати атестації Кількість працівників
1 Присвоєннякваліфікаційної категорії спеціаліст

2-гої категорії

3
спеціаліст

1-гої категорії

2
2 Присвоєння

кваліфікаційної категорії, з них:

спеціаліст

вищої категорії

3
Присвоєно

педагогічне звання

старший

учитель

2
Присвоєно

педагогічного звання

учитель

методист

1
3 Підтвердження

кваліфікаційної категорії, з них

спеціаліст

вищої категорії

6
Підтверджено

педагогічне звання

учитель методист 1
підтвердження педагогічного звання старший

учитель

3

 

1.3.Наукова, науково-методична, дослідницька робота педагогічних працівників.

Організація науково-методичної роботи

Науково-методична робота у ліцеї здійснювалася на 6 методичних об’єднаннях. Методичні об’єднання відповідали за викладання та методичну роботу з таких предметів:

 • М/О вчителів природничо-математичних дисциплін: математика, інформатика, фізика, хімія, біологія, основи здоров’я, астрономія, креслення, географія, економіка, екологія, технології, креслення.
 • М/О вчителів суспільно гуманітарних дисциплін: гуманітарних дисциплін: історія, правознавство, мистецтво, християнська етика, громадянська освіта.
 • М/О філологічних дисциплін: іноземна мова, українська мова та література, зарубіжна література.
 • М/О вчителів предметів фізичної культури, захисту Вітчизни: фізична культура, основи захисту Вітчизни, ОМЗ.
 • М/О вихователів.
 • М/О класних керівників.

Педагогічний колектив академічного ліцею-інтернату у 2019/2020 н.р. працював над реалізацією науково-методичної проблеми “Розвиток педагогіки партнерства в освітньому середовищі ліцею з метою формування життєвих компетентностей учня”. 

Учителі ліцею впродовж року приймали участь у методичних семінарах, тренінгах, науково-практичних конференціях, вебінарах, он-лайн навчаннях, які проводилися Івано-Франківським обласним ІППО, Департаментом освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА, Міністерством освіти і науки і.т.д. Зокрема:

Всеукраїнський фестиваль «Щасливий бути вчителем», проведений Асоціацією коучів та фасилітаторів освіти 17-18.08.2019 р. Учасник фестивалю – Андрій Лемко.

Науково –методичний семінар «Роль предметів освітньої галузі «Мови і літератури» у формуванні ключових компетентностей здобувачів освіти» (виступ на тему «Читацькоцентрична концепція сучасного підручника із зарубіжної літератури», 21.08.19. ОІППО. Учасник – Римар О.В.

Курс «Додатки Google в професійній діяльності викладача закладу освіти». Учасник навчання – Никируй О.Д.

Курс «Медіаграмотність для освітян», Prometheus. Учасник навчання – Никируй О.Д., Маркевич О.М., Єрмохіна Г.І., Андрейчук Л.З.

Курс «Підготовка до ЗНО з математики: лайфхаки від Могилянки», Prometheus. Учасник навчання – Никируй О.Д.

Партнерський курс «Онлайн-сервіси для вчителів» на Національній онлайн-платформі цифрової грамотності. Учасники навчання – Никируй О.Д., Гаврилюк Л.М., Дутчак О.С., Сегида Т.О., Мельник І.Б., Пахомов Ю.Д., Лемко А.І., Яницька Г.Г.

Курс «Цифрові комунікації в глобальному просторі», Prometheus. Учасник навчання – Дутчак О.С.

Навчально-відпочинкова програма «Ретрит для педагогів», організованої в рамках проєкту «Амбасадори розмаїття у Прикарпатті» 20-22.09.2019р. Учасник програми – Андрій Лемко, Уляна Фущич.

«Навчаймось вчитись: Потужні розумові інструменти для опанування складних предметів», Prometheus. Учасник навчання – Дутчак О.С.

Курс «Основи інформаційної безпеки», наданий технічним директором Zillya! Антивірус Олегом Сичем через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.25.03.2020р. Учасники навчання – Адамчук Н.М., Маркевич О.М.

Курс «Основи веб-розробки (HTML, CSS, JavaScript)» через платформу Ed-Era 29.03.2020р. Учасник навчання – Адамчук Н.М.

Курс “Наука про навчання: Що має знати кожен вчитель”, PROMETHTUS. Учасники навчання – Бережанська О.М., Пахомов Ю.Д.

Курс “Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти” PROMETHTUS. Учасник навчання – Бережанська О.М., Єрмохіна Г.І., Худоногова М.А., Дженджеруха Л.В., Дзюбінська О.К.

Курс «Недискримінаційний підхід у навчанні»: «EDERA». Учасники навчання – Мельник І.Б., Дудидра М.М., Гаврилюк Л.М., Дойонко Н.О., Курган Л.М., Адамчук Н.М., Ткач О.М., Фущич У.С., Шкоропоняк Н.О., Тунків О.М., Статкевич Г.Б., Владика О.Т., Янклевич С.С., Дженджеруха Л.В.

Курс «Критичне мислення для освітян»: «Prometheus».  03.04.2020 р. Учасник навчання – Мельник І.Б., Єрмохіна Г.І., Андрейчук Л.З., Люклян С.М.

Курс EdEra  «Запобігання  торгівлі людьми», 26.04.2020р.. Учасник – Люклян О.І.

Курс «Академічна доброчесність» «EDERA». Учасники навчання – Мельник І.Б., Гаврилюк Л.М., Пахомов Ю.Д., Курган Л.М., Бережанська О.М., Єрмохіна Г.І., Лемко А.І., Рачій Н.В., Худоногова М.А., Рачій Б.І., Ткач О.М., Люклян О.І., Дженджеруха Л.В., Дзюбінська О.К.

Курс «EDERA»: «Домедична допомога», 29.03.2020р.Учасники навчання –  Гаврилюк Л.М., Курган Л.М., Ткач О.М., Янклевич С.С.

Курс з критичного мислення в рамках проекту, організованого ГО “Д.О.М.48.24” за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Учасник навчання –  Пахомов Ю.Д., Лемко А.І.

Семінар-тренінг «Предметно-мовне інтегроване навчання німецькою мовою: CLIL-Unterricht», проведений Гете-Інститутом у жовтні 2019р. при ІППО. Учасник семінару – Люклян О.І.

Семінар-тренінг «Медіаграмотність на уроках словесності», який відбувся 21.11.2019 р. на базі Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Учасник  – Дженджеруха Л.В.

Дигітальний конгрес «Наука і навчання в епоху цифрових технологій», проведений Гете-Інститутом 15-16.10.2019р. у м.Київ. Учасник – Люклян О.І.

Тренінг «Репродуктивне здоров`я та відповідальна поведінка учнівської молоді», організатори благодійний фонд «Здоров`я жінки та планування сім`ї».  Івано-Франківський обласний інститут післядипломної освіти. Учасники тренінгу– Фущич У.С., Середюк М.С., Люклян С.М., Данилейчук І.М.

Екологічний форум «Університет Короля Данила», 09.11.2019 р.м. Івано Франківськ. Учасники форуму –Середюк М.С., Янклевич С.С..

Зимова сесія WEB-STEM школи (0,5 кридуту ECTS). Учасник навчання –  Пахомов Ю.Д.

Антикризовий національний онлайн EDCAMP 13-17.04.2020р. “Тримай, п’ять освіто!!!. Учасники навчання –  Пахомов Ю.Д., Лемко А.І., Садкова Н.Я., Кульчак Л.С.

EdEra курс лекцій  «Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби». Учасник навчання – Курган Л. М.

EdEra курсу лекцій  «З учнями про освіту та кар’єру». Учасник навчання – Курган Л. М.

EdEra курс лекцій  «Публічні консультації». Учасник навчання – Курган Л. М.

EdEra курс лекцій  «Географія: Загальна географія». Учасник навчання – Курган Л. М.

Міжнародна конференція для викладачів англійської мови  International TESOL/TEFL Conference: Teaching English Globally 31.10-01.11.2019р. м.Львів. Учасники: Ярема Н.Л., Боднарчук О.Т.

Конференція «Проектні методи навчання» («На урок», 16.11.2019). Учасник конференції – Никируй О.Д.

Конференція «Проблемна поведінка дітей та підлітків. Зрозуміти і допомогти.», організована Івано-Франківським навчально-реабілітаційним центром, консультативно –ресурсним інформаційним центром НРЦ «Довіра» ГО «Лого», м.Львів. 07.12.2019р. м. Івано-Франківськ. Учасники конференції – Олександра Владика, Уляна Фущич.

Конференція «Природничі дисципліни: навчаємо дистанційно» («На урок», 24.04.2020). Учасник конференції – Дутчак О.С., Дудидра М.М.

Конференція «Мислення логічне, креативне, критичне» («На урок», 11.04.2020). Учасник конференції – Дутчак О.С.

Конференція «Інтернет-ресурси у навчальному процесі» («На урок»). Учасники конференції – Дутчак О.С., Єрмохіна Г.І., Люклян О.І.

Конференція «Самоосвіта і підвищення кваліфікації вчителя: інструменти та підходи» («На урок» ). Учасник конференції –  Єрмохіна Г.І.

Конференція «Формування ключових компетентностей і навичок учнів» («На урок»). Учасник конференції –  Єрмохіна Г.І.

Онлайнтренінги від Dinternal Education “Формула успіху підготовки до іспитів на уроці англійської мови.” 23-26.03.2020р.  Учасник – Ярема Н.Л.

Вебінар Macmillan Education 24-25.03.2020р. Учасник – Ярема Н.Л.

Онлайн-конференція Cambridge University PressHow to combine Exam Preparation and Life Competencies”24-27.04.2020р.  Учасник – Ярема Н.Л.

Онлайн-конференція Cambridge at Home Experience online-session (Підтримка розвитку мовних та життєвих умінь учнів)13-15.05.2020р. Учасник – Ярема Н.Л.

Всеукраїнська інтернет-конференція освітнього проекту «На Урок» «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми» 15.05.2020 р. Учасник – Сегида 

Т. О.

Вебінар «MCFR. Цифрове видавництво»: «Як розробити систему забезпечення якості освіти», 12.02.2020р. Учасник вебінару – Андрій Лемко

Вебінар «Як запобігти булінгу у школі: формуємо системний підхід». Учасник вебінару – Людмила Андрейчук 

Вебінар «Ситуації-провокації як засіб формування звичок сталої поведінки». Учасник вебінару – Людмила Андрейчук

Вебінар для вчителів історії: дослідницькі методи роботи на уроках історії. Видавничий дім «Основа». (Авторський проект. Ольга Дудар.). Учасник – Олег Ткач.

Вебінар «Digitale Bausteine für einen zeitgemäßen DAF-Unterricht  im Online-Format»  (Goethe-Institut, 20.03.20р.). Учасник – Люклян О.І.

Вебінар від Cambridge University «Project Work in a Teenage Classroom» 18.10.2019р. Учасник – Ліцовська О.П.

Вебінар від National Geographic Learning  “Cteating a Multicultural Classrom with Monolingual Learners” 31.10.2019р. Учасник – Ліцовська О.П. 

Вебінар «Teacing Grammar to Teens» від Саmbridge University Press 15.11.2019р. Учасник – Ліцовська О.П.

Семінар Сommunicative Tour (розвиток комунікативних навичок на уроці англ. мови та способи їх впровадження) листопад 2019р. Учасник – Ліцовська О.П.

Вебінар “Inspiring Leaners Through Real World Conrent” (мотивація та зацікавлення учнів на уроках англ. мови на основі  автентичного контенту)20.04.2020р.  Учасник – Ліцовська О.П.

Тренінг «Я роблю це так» з організації дистанційного навчання засобами G Suite for Education, 22-27 квітня 2020р. Учасник – Кульчак Л.С.

Вебінар На Урок  «Лепбук як інструмент реалізації практичного та творчого навчання» 18.05.2020р.  Учасник – Ліцовська О.П.

Вебінар Українського інституту вивчення Голокосту : «Інноваційні підручники з історії України та всесвітньої історії для 7-го класу.01.04.2020. Учасник вебінару –Середюк М.С.

Вебінар На Урок «Викладання іноземної мови в умовах дистанційного навчання» 01.04.2020р. Учасник – Люклян О.І.

Навчально-практичний семінар для вчителів ліцею «Портфоліо вчителя: засіб самовдосконалення та поширення власного педагогічного досвіду», проведений 05.12.2019р. Учасники: Люклян О.І., Капущак С.О.,

Вебінари На урок: «Квести й онлайн-тести: ідеї та способи втілення»  (10.10.2019р.), «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять» (25.03.2020р.), «Вправи з редагування на уроках української мови в середніх і старших класах» (25.03.2020р.), «Скринкасти, або форми і методи подачі навчального матеріалу під час дистанційного навчання» (29.04.2020р.). Учасник – Капущак С.О.

Конференціях у рамках освітнього проєкту «На урок»: «Українська мова та література: ідеї та досвід викладання» (7 виступів, панельна дискусія, 03.04.2020р.). Учасник – Капущак С.О.

Вебінари на освітній платформі «Всеосвіта»: «Онлайн-тестування як форма контролю та підвищення якості знань»  (22.01.2020р.), «Дистанційне навчання за допомогою ClassDojo для учителів, учнів та їх батьків»  (13.04.2020р.), «Створення інтерактивних робочих аркушів на платформі Wizer.me та  Classkick» (22.04.2020р.)  Учасник – Капущак С.О.

Курс на освітній платформі «Всеосвіта»  «Інтернет-ресурси для опитування і тестування». Учасник – Капущак С.О.

Курс PROMETHEUS  «Осмислені й переосмислені (українська література)». Учасник – Капущак С.О.

Вебінар EdEra «Бери і роби», 26.01.2020 р. Учасник – Дзюбінська О.К.

Онлайн навчання “CNED” :“CONSTRUIRE UNE UNITE DIDACTIQUE », 06.02.2020р. Учасник – Дзюбінська О.К.

Конференція «Міністерство освіти і науки України. Навчально-науковий інститут неперервної освіти. Інститут модернізації змісту освіти»: «Перехід до електронного журналу і щоденника. Сертифіковані інструменти для дистанційного навчання», 15.05.2020р. Учасник – Дзюбінська О.К.

Вебінар На Урок «Використання онлайн-тестів: формуємо ключові компетентності», Цукор Любов, 07 05.2020 р. Учасник – Дворська М.М.

Науково-методичний семінар «Роль предметів освітньої галузі «Мови і літератури» у формуванні ключових компетентностей здобувачів освіти», проведений творчим об’єднанням «Соняшник». Учасники – Карман Н.Б., Римар О.В.

Вебінар освітнього проекту “На Урок” “Як організувати дистанційне навчання за допомогою найпростіших онлайн-ресурсів”. Учасники вебінару – Боднарчук О.Т., Римар О.В.

Вебінар освітнього проекту “На Урок” “40 лайфхаків, які допоможуть запам’ятати твір до ЗНО”.20.03.20р. Учасники вебінару- Боднарчук О.Т. 

Вебінар освітнього проекту “На Урок” “Викладання іноземної мови в умовах дистанційного та онлайн-навчання”1.04.20р. Учасник вебінару-Боднарчук О.Т.

Вебінар освітнього проекту “На Урок” “Мотивація навчання під час карантину” 16.04.20. Учасник вебінару – Боднарчук О.Т.

Вебінар освітнього проекту “На Урок” ” Онлайн тести: принципи успішної взаємодії під час дистанційного навчання” 22.04.20р. Учасник вебінару – Боднарчук О.Т.

Вебінар освітнього проекту “На Урок” “Ментальна арифметика-ефективна методика гармонійного розвитку мозку”. 23.04.20. Учасник вебінару – Боднарчук О.Т.

Вебінар освітнього проекту “На Урок” “Організація позашкільних та онлайн-проектів з іноземної мови в умовах дистанційного та онлайн навчання”. 7.05.20р. Учасник вебінару – Боднарчук О.Т.

Вебінар освітнього проекту “На Урок” ” Ігрові онлайн-ресурси в дистанційному навчанні: граючись навчаємо”. 12.05.20р. Учасник вебінару – Боднарчук О.Т. 

Вебінар «Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики» («На урок», 7.04.2020). Учасники вебінару –  Никируй О.Д., Дутчак О.С.

Вебінар «Національний вебінар МОН з питань підвищення кваліфікації педпрацівників ЗЗСО». Учасник вебінару –  Никируй О.Д., Андрейчук Л.З., Сегида Т.О.

Вебінар «Як налагодити ефективне онлайн-навчання та покращити комунікацію з учнями в умовах карантину» (06.04.2020). Учасник вебінару –  Дутчак О.С., Андрейчук Л.З., Гаврилюк Л.М., Сегида Т.О.

Вебінар «Ментальна арифметика – ефективна методика гармонійного розвитку мозку» (23.04.2020). Учасник вебінару –  Дутчак О.С.

Вебінар “Ohne Wörter keine Sprache: Wortschatzarbeit”, проведений видавництвом HUEBER 04.05.2020р. Учасник – Люклян О.І.

Вебінар «Сучасний урок: у пошуках натхнення» (13.05.2020). Учасник вебінару-  Дутчак О.С.

Вебінар «Гіперактивні та неуважні школярі – це РДУГ чи проблема виховання?» («На урок»). Учасник вебінару –  Єрмохіна Г.І.

Вебінар «Життєві компетентності, або формуємо свідоме ставлення для освітян» («На урок»). Учасник вебінару –  Єрмохіна Г.І.

Вебінар «Академія цифрового розвитку»: «Цифрова  майстерня з інформаційної безпеки» за підтримки Google, 11.02.2020 р. Учасник вебінару – Мельник І.Б.

Вебінар «На урок»: «Інтерактивний урок: ресурси для створення дидактичних онлайн-ігор та роздаткового матеріалу». 10.03.2020 р. Учасник вебінару- Мельник І.Б.

Вебінари Ольги Гузь «Сім секретів вивчення новелістики за шкільною програмою (6-11 класи)» (31.01. 2020), Харітоненко Лесі Анатоліївни «Валізка творчих вправ на уроках зарубіжної літератури» (18.03.2020р.), Вікторії Шпильової «Скринкасти, або форми і методи подачі навчального матеріалу під час дистанційного навчання» (29.04.2020), Ольги Гузь«Практичні поради з вивчення творів сучасної літератури в школі» (16.05.2020), Захарченко Ірини Олексіївни «Сучасні форми роботи на уроках зарубіжної літератури» (18.05.2020). Учасник – Римар О.В.

Вебінар «На урок»:  «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять». Учасник вебінару – Мельник І.Б., Андрейчук Л.З., Боднарчук О.Т.

Вебінар «На урок»:  «Викладання інформатики під час дистанційного навчання», 14.04.2020 р. Учасник вебінару – Мельник І.Б.

Вебінар «Підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних працівників». 04.05.2020р. Учасник вебінару – Гаврилюк Л.М.

Вебінар «Форми та методи подання матеріалу в умовах дистанційного навчання». 08.04.2020р.Учасник вебінару –  Гаврилюк Л.М.

Вебінар «Організація навчання та дозвілля під час карантину: корисні матеріали на допомогу педагогу». 26.03.2020р. Учасник вебінару – Гаврилюк Л.М.

Вебінар “EDERA”: “Недискримінаційний підхід у навчанні” 15.03.2020р. Учасники вебінару – Рачій Н.В., Худоногова М.А.

Вебінар  “Всеосвіта”: “Використання онлайн- тестів для організації дистанційного навчання в умовах карантину” 30.03.2020р. Учасник вебінару – Рачій Н.В.

Вебінар «EDERA»: «Права людини в освітньому просторі». Учасники вебінару – Марія Худоногова, Ткач О.М., Курган Л.М., Дженджеруха Л.В.

Вебінар «PROMETHEUS»: «Впровадження інновацій в школах». Учасники вебінару –Худоногова М.А., Бережанська О.М., Дженджеруха Л.В.

Онлайн-трансляція на тему: «Дистанційне навчання у старшій школі» (НУШ, вчитель інформатики 10-11 класів Політехнічного ліцею Національного технічного університету України «КПІ») 3.04.2020 р. Учасник трансляції – Сегида Т. О.

Вебінар «MCFR. Цифрове видавництво»: «Самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу загальної середньої освіти», 07.05.2020р. Учасник вебінару – Уляна Фущич.

Вебінар на тему: «Дистанційне навчання дитини: психологічні секрети організації» (проведений психологом Іриною Губеладзе, кандидатом психологічних наук Інституту соціальної та політичної психології НАПН України) 7.04.2020р. Учасник вебінару – Сегида Т. О.

Вебінар освітнього проекту «На Урок» «STEAM та арт-інструменти для підтримки психічного і фізичного здоров’я під час карантину» 14.04.2020р. Учасник вебінару – Сегида Т. О.

Вебінар освітнього проекту «На Урок» «Особистий професійний блог вчителя: дизайн, контент, просування» 5.05.2020 р. Учасник вебінару – Сегида Т. О., Боднарчук О.Т.

Вебінар «Повний перехід на електронні журнали і щоденники за сприяння МОН». Учасник – Дойонко Н.О.

Вебінар «Критичне мислення в епоху кризи: свідомість в умовах інформаційного безладу». Учасник – Дойонко Н.О.

Вебінар «Ігрові педагогічні прийоми: як пробудити в учнів інтерес до навчання». Учасник – Фелик О.М.

Вебінар «Проведення досліджень на уроках географії». Учасник – Фелик О.М.

Вебінар «Проведення виховної роботи класним керівником в умовах карантину». Учасник – Фелик О.М.

Вебінар «Створення інклюзивного середовища в закладі освіти». Учасник – Фелик О.М.

Вебінар «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти і прийоми». Учасник – Фелик О.М.

Вебінар «Самооцінювання освітніх та управлінських процесів закладу загальної середньої освіти». Учасники  вебінару– Людмила Андрейчук, Наталія Садкова.

Вебінар «Синдром гіперактивності і дефіциту уваги в учнів». Учасник вебінару –Наталія Боберська.

Вебінар «Технічні особливості організації дистанційного навчання». Учасник вебінару –Наталія Боберська.

Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес; участь педагогічних працівників в обласних методичних структурах

Під керівництвом обласного ОІППО та адміністрації ліцею-інтернату в 2019/20 навчальному році працювали різні постійно діючі та тимчасові методичні структури. Це  обласні авторські творчі майстерні, група педагогів-новаторів з організації авторських семінарів, творчі групи учителів ліцею-інтернату, обласні творчі групи учителів-предметників, предметно-методичні комісії для складання завдань 2-го та 3-го етапу предметних олімпіад і.т.д.

У цих методичних структурах активно працювали вчителі академічного ліцею-інтернату. Зокрема:

Ліцейні творчі групи, майстер-класи:

Виступ на Всеукраїнському вебінарі ВГ «ОСНОВА» на тему «Використання інтерактивних STEM карток з елементами доповненої реальності для розвитку гендерної чутливості у школярів» – Юрій Пахомов.

Тренінг для учителів ліцею «Особистість вчителя як запорука успішного розвитку учня», проведений 2.10.2019р. Андрієм Лемком та Уляною Фущич.

Тренінг для вихователів «Мистецтво спілкування», проведений 29.10.2019р. Уляною Фущич, Любою Івасів (психотерапевтом, практичним психологом Католицької школи ім. Василя Великого).

Навчально-практичний семінар для учителів ліцею «Використання додатку Google Classroom для організації дистанційного навчання», проведений 24.10.2019р. Андрієм Лемком, Іваном Мельником, Наталією Адамчук, Тетяною Сегидою, Наталією Садковою, Марією Худоноговою.

Навчально-практичний семінар «Портфоліо вчителя: засіб самовдосконалення та поширення власного педагогічного досвіду», проведений 05.12.2019р. Андрієм Лемком, Іваном Мельником, Наталією Адамчук, Тетяною Сегидою, Наталією Садковою, Марією Худоноговою.

Майстер-клас для учителів ліцею на тему «Storyboard як засіб активізації учнівської діяльності», проведений 19.02.2020р. заступником директора з НМР Андрієм Лемком та Ольгою Дзюбінською.

Майстер-клас на засіданні МО учителів філологічних дисциплін на тему: «СДУГ – що це? Організація роботи у класі з гіперактивною дитиною». Учитель – Капущак С.О.

Майстер-клас для вихователів ліцею по проведенню інтерактивного заняття на тему: « Права людини та права дитини», проведений 20.02 2020р. Іриною Данилейчук, Уляною Фущич.

Майстер-клас для вихователів ліцею «Декорування медового пряника «Ангелика в АТО»», проведений 20.02.2020р. Орисею Візнюк, Олександрою Владикою.

Майстер-клас «Використання Microsoft Excel для роз’язування рівнянь та систем рівнянь». Проводила – вчитель інформатики Адамчук Н.М.

Майстер-клас «Використання різних видів тестування учнів на уроках предметів природничо-математичного циклу». Проводила – вчитель математики Бережанська О.М.

Майстер-клас “Ресурс LearningApps – сервіс для створення інтерактивних вправ”. Проводила – вчитель математики Никируй О.Д.

Майстер-клас “Математичний танець, як ефективний спосіб мотивації учнів до вивчення математики”. Проводила – вчитель математики Дутчак О.С.

Майстер клас «Економічний квест». Проводила – вчитель математики Єрмохіна Г.І.

Майстер клас «Використання онлайн сервісу Kahoot у освітньому процесі». Проводив – вчитель інформатики Мельник І.Б.

Тренінг «Безпека в інтернет». Проводила – вчитель інформатики Маркевич О.М.

Майстер-клас «Креативне мислення на уроках хімії». Проводила – вчитель хімії Рачій Н.В.

Тренінг «Перша допомога людині». Проводила – вчитель біології Дойонко Н.О.

Тренінг «Кольоропсихологія». Проводила – вчитель біологі Ференц Н.І.

3Майстер-клас «Метод шести капелюхів мислення Едварда Дебона». Проводила – вчитель географії Фелик О.М.

Он-лайн семінар: «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Скільки? Де? Коли? Як?», проведений 28.04.2020р. заступником директора з НМР Андрієм Лемком

Предметно-методичні комісії для  складання завдань на 2-ий та 3-ій етапи Всеукраїнських  олімпіад і.т.д.

Юлія Василюк– учасник предметно-методичної комісії з розробки завдань для ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії.

Наталія Боберська– учасник предметно-методичної комісії з розробки завдань для ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з християнської етики.

Наталія Садкова – учасник предметно-методичної комісії з розробки завдань для ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства.

Галина Яницька – учасник предметно-методичної комісії з розробки завдань для ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури.

Галина Яницька – учасник предметно-методичної комісії з розробки завдань для ІІІ етапу україномовного конкурсу ім.. Т.Г.Шевченка.

Галина Яницька – учасник предметно-методичної комісії з розробки завдань для ІІІ етапу україномовного конкурсу ім.. П.Яцика.

Участь у роботі журі обласних інтелектуальних змагань.

У 2019/20  н.р. педагогічні працівники ліцею взяли участь у роботі журі різних інтелектуальних змагань обласного рівня:

Обласний етап Всеукраїнського турніру юних математиків. Члени журі – вчителі математики Дутчак О.С. та Никируй О.Д.

І та ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Член журі – Рачій Б.І.

ІІІ етап обласної олімпіади з біології (теоретичний тур). Член журі – учитель біології – Сегида Т. О.

ІІІ етап обласної олімпіади з біології (практичний тур). Член журі – учитель біології – Сегида Т. О.

ІІ етап захисту учнівських робіт МАН. Член комісії щодо перевірки контрольних робіт з біології. – учитель біології Сегида Т. О.

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (практичний тур). Член журі -Пахомов Ю.Д.

Учнівська олімпіада з питань місцевого самоврядування, децентралізації влади та публічного управління на базі Інституту гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Член журі– Наталія Садкова.

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т. Г. Шевченка. Член журі –Яницька Г.Г.

ІІІ етап ХХ Міжнародного конкурсу з української мови ім.Петра Яцика. Член журі –  Карман Н.Б.

ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури. Член журі –  Карман Н.Б.

Участь у ЗНО.

Карман Н.Б. – старший  екзаменатор на територіальному пункті перевірки творчого висловлення на ЗНО.

Карман Н.Б., Дворська М.М., Капущак С.О., Яницька Г.Г – екзаменатори перевірки творчого висловлювання сертифікаційної роботи ЗНО з української мови.

Ліцовська О.П., Боднарчук О.Т. – екзаменатори перевірки творчого висловлювання сертифікаційної роботи ЗНО з англійської мови.

Люклян О.І. – член експертної комісії з встановлення порогового балу сертифікаційної роботи ЗНО з німецької мови.

Розробка методичних матеріалів

Затверджено та рекомендовано до використання Навчальну програму з позашкільної освіти науково-дослідницького напряму «Українська мова». 1 рік навчання // Г. Г. Яницька, О. М. Середюк. Протокол 6 чергового засідання науково-методичної ради Івано-Франківського ОІППО від 24.10. 2019р.

Яцишин С.В. із власними поезіями у Всеукраїнській газеті «Гарний настрій» 4 (107), 2019р.,1(108), 2020р. та літературному художньому альманасі «За чашкою кави» 1(4),2020р., 2 (109) 2020р.

Вих. «6» 11. 2019р. 01/877 – Витяг з протоколу 6  від 24 жовтня 2019року «Затвердження застосунку для пристрою, який працює на платформі Android «Практичні роботи з хімії. 10 клас»»

Вих. «6» 11. 2019р. 01/878 – Витяг з протоколу 6  від 24 жовтня 2019року «Затвердження застосунку для пристрою, який працює на платформі Android «Практичні роботи з хімії. 11 клас»»

Середюк М.С. Володимир Целевич: внесок у заснування Українського горожанського комітету Української військової організації. Військово- науковий вісник. Львів, 2019. Вип.31.С.42-52.

Середюк М.С. Парламентська праця Володимира Целевича: законодавчі ініціативи, депутатські звернення, моніторинг польсько-українських відносин (1928-1930 рр.). Гілея: науковий вісник. Київ, 2019. Вип.141 Ч.І. С.146-150.

Середюк М.С. Від самостійницьких гасел до нормалізації: громадсько-політична діяльність Володимира Целевича (1931-1939). Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2019. Вип.32. С.354-359.

Середюк М.С  Громадсько-політична діяльність Володимира Целевича у 1930-х рр.: особливості, здобутки, втрачені можливості. Гілея: науковий вісник. Київ, 2019.Вип.148.Ч.І.С.74-78. 

Середюк М.С. «Громадсько – політична діяльність Володимира Целевича (1890-1942), 03.12.2019, захист дисертації.

Всеукраїнський конкурс «Кращий STEM – урок» Київ, грудень 2019 року. Розробка: Лепбук «Таємниці води» з технологією доповненої реальності для учнів 7 класу

Участь у розробці навчально-методичного посібника для вчителів біології (Візуалізація навчального матеріалу на уроках біології у 9 класі) відеоуроки та конспекти уроків. – Сегида Т. О.

Садкова Н.Я.Розробка уроку з «Громадянської освіти» для збірника інноваційних уроків Інституту модернізації змісту освіти. Серія: Бібліотека «Шкільного світу» (серпень 2019).

Садкова Н.Я. «Формування громадянської культури у процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін» (витяг ППД)/О.Мариновська «Педагогічна інноватика та менеджмент інновацій» (2019).

Владика О.Т., Фущич У.С. (Дмитрів Г..Фреїк Н., Глинянюк Н., Грицак О., Добрянська Н.,Маротчак Р., Семенюк Р., Скрипник Р., ТарасюкМ.) Навчально –методичний посібник «Нова українська школа: порадник вихователю групи продовженого дня у закладах загальної середньої освіти». Рішення колегії Міністерства освіти і науки України про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» підручники і посібникам для здобувачів певної загальної середньої освіти і педагогічних працівників. 29.08.2019р. Протокол 6/3-19

«ОУН, ОУН(б): міфи та реальність». В журналі кафедри суспільствознавчих дисциплін ІФОІПДО. Автор –  Юлія Василюк.

Створення загальнодоступного тесту з християнської етики для 8 класу на платформі “НаУрок”,квітень 2020. Автор – Наталія Боберська.

Пахомов Ю.Д., Єлізарова В.Г, «Гендерночутливий STEM урок з використанням технологій доповненої реальності» 23.05.2019 І ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ» ДВНЗ прикарпатський національний університет імені В Стефаника

Мідак.Л.Я., Пахомов Ю.Д., Сараєва А.П., «Використання лепбуку з технологією доповненої реальності на уроках хімії» 23.05.2019 І ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ» ДВНЗ прикарпатський національний університет імені В Стефаника

Буждиган Х.В., Пахомов Ю.Д., Сараєва А.П., «Використання технологій доповненої реальності для засвоєння учнями принципів будови органічних сполук» 23.05.2019 І ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ» ДВНЗ прикарпатський національний університет імені В Стефаника

Буждиган Х.В., Пахомов Ю.Д. Використання лепбуку з технологією доповненої реальності для збільшення ефективності засвоєння знань учнями / Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019), С. 29-

Технологія розширеної реальності в рамках вивчення природничих предметів у початковій школі Лілія Я. Мидак , Іван Васильович Кравець , Кузишин Ольга Володимирівна , Пахомов Юрій Д. , Луцишин Віктор Михайлович , Учітель Олександр Дмитрович/ Матеріали ІІ Міжнародного семінару з питань доповненої реальності в освіті «AREdu 2019

Augmented Reality in Education» / Кривий Ріг, Україна, 22 березня 2019 року . с. – 251-261 ( у Scopus)

Використання технології доповненої реальності під час вивчення природничих тем у початковій школі/ Лілія Мідак, Юрій Пахомов, Ольга Кузишин, Лілія Базюк, Христина Буждиган/ Фаховий журнал з педагогічних наук “Освітні обрії” Том 49 2 (2019) | Освітні обрії. С. 25-30

Zhyhailo M., Demchyna O., Rymsha Kh., Yevchuk I., Rachiy B. Proton conductive organic-inorganic nanocomposite membranes derived by sol-gel method. Chemistry & Chemical Technology. 2019. V.13, 4. pp. 436-443.

Bardashevska S.D., Budzulyak I.M., Budzulyak S.I., Rachiy B.I., Yablon L.S.,  Morushko O.V. Optical Properties of ZnSe Quantum Dots in Carbon Matrices. Journal of Nano- and Electronic Physics. 2019. V. 11, 5, 05043 (6 p.).

Zhyhailo M.M., Demchyna O.I., Yevchuk I.Yu., Rachiy B.I., Kochubey V.V. Preparation and characterization of uv-curable cross-linked organic-inorganic membranes. Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. 2019. . 5. pp. 34–41.

Boichuk, V., Kotsyubynsky, V., Kachmar, A., Budzulyak, S., Budzulyak, I., Rachiy, B., Yablon. L. Effect of Synthesis Conditions on Pseudocapacitance Properties of Nitrogen-Doped Porous Carbon Materials. (2019) Journal of Nano Research, 59. pp. 112-125.

Rachiy B.I., Revo S.L., Budzulyak I.M., Lisovsky R.P., Musiy R.Y. Electrode Material for Supercapacitors Based on Thermally Exfoliated Graphite. ХVII International Freik Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (XVII-ICPTTFN). – Ivano-Frankivsk, Ukraine, 20-25 May. – 2019. –P. 220.

Kachmar A.I., Boichuk V.M., Budzulyak I.M., Kotsyubynsky V.O., Rachiy B.I., Yablon L.S. Electrochemical Properties of Nitrogen-Doped Porous Carbon. ХVII International Freik Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (XVII-ICPTTFN). – Ivano-Frankivsk, Ukraine, 20-25 May. – 2019. –P. 195.

Bardashevska S.D., Budzulyak I.M., Budzulyak S.I., Rachiy B.I., Yablon L.S., Morushko O.V. Synthesis and Optical Properties of Quantum Dots ZnSe:C // ХVII International Freik Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (XVII-ICPTTFN). – Ivano-Frankivsk, Ukraine, 20-25 May. – 2019. –P. 180.

A.I. Kachmar, V.M. Boichuk, I.M. Budzulyak, V.O. Kotsyubynsky, B.I. Rachiy & R. P. Lisovskiy (2019) Effect of synthesis conditions on the morphological and electrochemical properties of nitrogen-doped porous carbon materials, Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, 27:9, 669-676.

B.K. Ostafiychuk, R.P. Lisovskiy, Al-Saedi Abdul Halek Zamil, B.I. Rachiy, V.O. Kotsyubynsky, P.I. Kolkovsky, R.I. Merena, A.B. Hrubiak. Effect of Orthophosphoric Acid on Morphology of Nanoporous Carbon Materials // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2019. V. 11, 3. – p. 03036 (6).

 1. Boychuk, V. Kotsyubynsky, B. Rachiy, K. Bandura, A. Hrubiak, S. Fedorchenko. β-Ni(OH)2 / reduced graphene oxide composite as electrode for supercapacitors // Materials today: proceedings. – 2019. V.6, Is.2. – 106-115.

Робота з ОІППО в питанні організації курсової перепідготовки вчителів області.

Лекція для вихователів курсів підвищення кваліфікації ОІППО «Застосування ігрової технології «Хрестики-нулики» у процесі узагальнення і систематизації знань під час самопідготовки», вересень, 2019р. Владика Олександра Тадеївна, Фущич Уляна Степанівна.

Майстер-клас «Громадянська освіта та платформи взаємодії» для курсової перепідготовки вчителів області (2019)  – Наталія Садкова.

Виступ на курсах оіппо для вчителів хімії «STEM: гендерно-чутливий підхід до навчання» 23.11.2019. Учитель Пахомов Ю.Д.

Розробка прикладу дослідницького навчання з елементами міжпредметної інтеграції, урок – проєкт «Голодомор 1932-33рр. Людський вимір»(2020). Автор– Наталія Садкова.

Івано- Франківський ОІППО, Курси з досвіду роботи Н.Семенів та Н.Карман, форма навчання – очна 04.11-15.11.19

Лекції для вчителів курсів підвищення кваліфікації «Формування життєвої компетентності в учнів на уроках української мови і літератури», «ІКТ на уроках словесності», 13.11.19. Учитель – Карман Н.Б.

Спікер на (не) конференція «STEM-освіта: досвід впровадження, перспективи розвитку» тема Створення та використання леп буків. Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. 3.12.2019р.

Участь у фахових конкурсах.

Пахомов Ю.Д. – переможець обласного конкурсу (І місце) «Вчитель року-2020» у номінації «Хімія».

 1. Матеріально-технічна та навчально-методична база. 

2.1. Загальний стан будівель, приміщень та комунікацій навчального  закладу.

Будівлі та приміщення на вул. Юності, 13 та Тисменецька, 242а у яких функціонує навчальний та спальний корпус в доброму стані. Слід відмітити, що однією з найбільших проблем є постійне підтоплення підвального приміщення грунтовими водами.

Стан комунікацій /водопостачання, теплопостачання, електропостачання/ не у всьому відповідає потребам. Вони потребують постійного ремонту.

В 2019-2020 н.р. введено в експлуатацію майданчик зі штучним покриттям та поставлено бруківку біля центрального входу.

2.2. Забезпеченість сучасною  комп’ютерною технікою.

Комп’ютерна техніка використовується у ліцеї для наступних цілей:

управлінської діяльності;

вивчення інформатики та програмування;

для використання у освітньому процесі при вивченні інших дисциплін та проведення виховних заходів.

Стан забезпечення комп’ютерною  технікою приведено у талиці

 

Вид

Діяльності

Кількість робочих місць

/потреба/

Наявна кількість процесорів, ноутбуків Відсоток від потреби Примітка
Управлінська та організаційна діяльність  23 23 100%
Кабінет інформатики

/201/

14 14 100%
Кабінет інформатики

/210/

21 21 100%
Кабінет інформатики

/404/

21 21 100%
Аудиторії та кабінети з непрофільних дисциплін 29         29 100%
Разом       108 108 100%

Загальна кількість діючих процесорів зараз становить 108 одиниць.  

Слід відмітити, що в 2019 році за державні кошти було закуплено 15 комп’ютерів,що дало змогу оновити техніку в кабінетах інформатики.

2.3. Забезпеченість навчально-методичною та довідковою літературою

Станом на 01 червня 2020 року бібліотечний фонд ліцею становить 21831 примірників. 

Із них:

14600 – шкільні підручники і посібники;

5819 – основний фонд (художня література, довідкова, історична література, природнича);

1379 – безінвентарний фонд;

33 – фонд на електронних носіях.

Підручники профільного та академічного рівня становлять 1479 

примірників:

8 клас – 157 примірників;

9 клас – 251 примірник;

10 клас – 588 примірників;

11 клас – 483 примірників.

Забезпеченість підручниками в 2019- 2020 н. р. – 95%.

Клас Загальна кількість учнів Відсоток забезпечення Рік видання підручників, що використовуються
8 112 82% 2016
9 121 100% 2017
10 114 99% 2018-2019
11 128 100% 2019

Не вистачає підручників з таких предметів:

Клас Назва навчальних предметів Кількість підручників
8 З усіх предметів по 16 прим.
10 Хімія (проф. рів.) 30

Художня література представлена творами, які вивчаються за програмою Міністерства освіти і науки України для загальноосвітніх навчальних  закладів. Вона містить твори української художньої літератури та твори зарубіжної літератури.

З української літератури наявні твори класиків з найдавніших часів до наших днів, але насамперед письменників 19-го та 20-го століття – Т.Шевченка, Івана Франка, Б.Грінченка, Л.Українки, О.Кобилянської, Б.Лепкого, О.Олеся, П.Тичини тощо…

Із зарубіжної літератури наявні твори В. Шекспіра, Данте Аліг’єрі, А.Ахматової, О.Блока, Ф.Стендаля,  О.Уайльда, Оноре де Бальзака, Ч.Діккенса, та багатьох інших, творчість яких вивчають у середній школі.

На допомогу ліцеїстам є також багато книг довідкового характеру: довідники, словники, енциклопедії. Наявні  довідники з фізики, історії України, української мови, літератури, словники іноземних мов.

Учні мають можливість користуватися бібліотечним фондом обласної бібліотеки для юнацтва.

 

2.4. Передплата педагогічних видань

З метою  створення сприятливих умов для функціонування закладу, зокрема для ознайомлення педагогів з новинками педагогічної думки у січні та у травні 2020 року проведена підписка періодичних фахових видань.

За державні кошти та кошти благодійного фонду бібліотека передплачує 17 назв періодичних видань:

 • Виховна робота в школі; 
 • Інформатика;
 • Історія та правознавство;
 • Директор школи;
 • Практика управління закладом освіти;
 • Фізичне виховання в школах України;
 • Інформаційний збірник для освітян;
 • Сучасна освіта України;
 • Освітянське слово;
 • Завуч, та ін.

 

3.Фінансове забезпечення діяльності ліцею.

Сума коштів, передбачених на функціонування Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату на 2019-2020 н.р., становила 22143300,00грн. 

Розподіл коштів за кодами економічної класифікації видатків був наступним

п/п Код ЕКВ Стаття видатків Сума, грн.
2110 Заробітна плата 13178 800,00
2120 Нарахування на зарплату 2 899 300,00
2210 Предмети, матеріали 400 000,00
2220 Медикаменти     7 600,00
2230 Продукти харчування 3 320 000,00
2240 Послуги, крім комунальн   600 000,00
2250 Відрядні витрати         4 000,00
2271 Теплопостачання   475 800,00
2272 Водопостачання та водовідведення     64 925,00
2273 Електропостачання   514 600,00
2274 Газопостачання   607 200,00
2275 Оплата за вивіз тпв     13 500,00
2730 Інші витрати 

Виплати дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування

      44 000,00
Разом 22 143 300,00

 

Як видно з таблиці левова частина видатків – 16 078 100 грн. (73%) припадає на заробітну плату та нарахування на неї. Витрати на закупівлю продуктів харчування – 3 320 000,00 (15%) та комунальних послуг 1 686 400,00 грн. (8%). Разом загальнообов’язкові  витрати становлять 21 084 500,00 (95 %). На всі інші витрати припадає тільки 5 %.

В 2019-2020н.р. на рахунок Благодійної організації «Благодійний фонд «Обдаровані діти сільської місцевості»» надійшло 363449,15 грн., з яких використано 239972,44грн. впродовж навчального року для покращення матеріально-технічного забезпечення закладу, організацію благодійних екскурсійних поїздок.

4.Рівень навчальних досягнень учнів.

4.1.Рівень навчальних досягнень учнів.

За підсумками 2019/2020 навчального року аналіз рейтингів показав, що з 475 учнів ліцею високий рівень навчальних досягнень мають 31 ліцеїст, що становить 6,5% від загальної кількості учнів. У І семестрі цей показник був нижчий: 23 учні – 4,7 %. Показують досить високий результат ще 42 учні ліцею.

З аналізу рейтингів випливає, що на достатньому рівні навчальних досягнень  у ліцеї навчається 317 учнів, що становить 66,7% із них:

у 8-х класах – 66 учнів – 59 %

у 9-х класах – 74 учні – 58 %

у 10-х класах – 88 учнів – 77 %

в 11-х класах – 89 учнів – 69,5 %

На середньому рівні навчальних досягнень рік закінчили 127 учнів – 26,7%.

Учнів, що закінчили навчальний рік на низькому рівні навчальних досягнень, немає.

Таким чином, в цілому, якісна успішність по ліцею становить73,3 %, що на 12 % вище, ніж у І семестрі (61,2 %).

Найкращу якісну успішність показали:

9-І клас – 97 %. – кл. керівник Дутчак О.С., вих Яцишин С.В.. 

10 – І клас – 96,7 % – кл. керівник Валовіна С.М.,вих.  Паснак М.В.

11 – Б клас – 96 %. – кл. керівник Римар О.В., вих Люклян С.М.

 9-П клас – 90 % – кл. керівник Мельник І.Б., вих Статкевич Г.Б.

11-Ф клас   –  89 %       – кл.керівник Фелик О.М., 

8-Б клас – 88 % – кл. керівник Худоногова М.А., вих.. Мулик В.А.

10-Ф клас   – 86 %       – кл.керівник Карман Н.Б.

10-Б клас    – 83%         – кл. керівник Дворська М.М.

8-Ф клас     – 81 %        – кл.керівник Яницька Г.Г., вих. Орися Степанівна

Претендують на відзнаку за високі досягнення у навчанні:

Лилак Вікторія – 11-Ф клас;

Дмитрів Ольга   – 11-Ф клас;

Глинянюк Аліна – 11-П клас;

Пацкун Артур     – 11-І клас;

Кіцул Вероніка   – 11-І клас;

Сорочак Віталій  – 11-Б клас

Претендує на відзнаку за досягнення у навчанні:

Сворак Євгенія– 11-П клас;

Дарійчук Олександр – 11-І клас.

Претендують на свідоцтва з відзнакою:

Лопуляк Анастасія – 9-І клас;

Солдат Адріана– 9-І клас;

Шкурат Анна– 9-І клас;

Люклян Софія– 9-І клас;

Урбанович Михайло– 9-І клас;

Гавкалюк Лариса – 9-П клас;

Шолопак Віталіна – 9-П клас.

Найнижчу якісну успішність показали:

9-В клас – 28 % – кл. керівник Худин Г.М.

8-В клас – 32 %        –  кл. керівник Єрмохіна Г.І.;

Треба відмітити, що якісна успішність за навчальний рік значно зросла порівняно з І семестрм: цифри по паралелях класів такі:

У 8-х класах – якісна успішність за рік склала 68% проти 52% у І семестрі.

У 9-х класах цей показник – 64 % проти 53 у І семестрі.

Десятикласники та випускники дали ро 79% якісної успішності, особливо покращили свій результат учні 10-х класів – приблизно на 15%.

4.2 Результативність участі ліцеїстів в інтелектуальних змаганнях різного рівня.

Участь у предметних турнірах

У вересні – жовтні 2019 року учні ліцею приймали участь в обласних предметних турнірах юних біологів, математиків, фізиків. Результати цієї участі є наступними:

Турнір юних біологів дипломи 3-го ступеня (Т.Сегида).

Турнір юних математиків дипломи 2 та 3-го ступеня (О.Дутчак, О.Никируй).

Турнір юних фізиків дипломи 3-го ступеня (М.Дудидра).

Результати 3-го /обласного/ етапу олімпіад з базових дисциплін. 

Учні академічного ліцею брали активну участь участь у 16 обласних олімпіадах.

Відповідно до наданої квоти у ІІІ-му етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад від академічного ліцею було заявлено 75 учасників. 

Відповідно до ухвали  журі ІІІ етапу переможцями стали 30 ліцеїстів, що становить 40% від усіх учасників з числа учнів закладу. Розподіл здобутих місць виглядає наступним чином:

Других місць 5

Третіх місць 25

Участь ліцеїстів в ІІ /обласному/ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

У ІІ-ому /обласному етапі/ конкурсу-захисту учнівських науково-дослідних робіт брали участь 15 ліцеїстів. 

Відповідно до ухвали журі переможцями стали 14 ліцеїстів, що становить 93% від усіх учасників з числа учнів закладу. 

Розподіл здобутих призових місць місць виглядає наступним чином:

Перших місць 5

Других місць 5

Третіх місць 4

Участь ліцеїстів в обласному етапі ХІ-ого Міжнародного конкурсу з українознавства.

У обласному етапі конкурсу з українознавства брали участь 2 ліцеїстів. 

Відповідно до ухвали журі переможцями стали 2 ліцеїстів. Розподіл здобутих місць виглядає наступним чином:

Перших місць 2

Участь ліцеїстів ІІ етапі  Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.. Т.Шевченка

У обласному етапі конкурсу брали участь 4 ліцеїстів. 

Відповідно до ухвали  журі переможцем став 1 ліцеїст – Гавриш О.І., яка здобула ІІІ місце (кер.Карман Н.Б.).

Участь ліцеїстів ІІ етапі  Міжнародному конкурсі з учнівської мови ім.. П.Яцика

У обласному етапі конкурсу брали участь 4 ліцеїстів. 

Відповідно до ухвали  журі переможцем став 1 ліцеїст – Шкурат А.В., яка здобула ІІІ місце (кер.Карман Н.Б.).

Участь ліцеїстів в Міжнародному проекті Ukraine HYPERLINK “https://www.facebook.com/ukraineglobalscholars/photos/a.384342438440946/1336118716596642/?type=3”  HYPERLINK “https://www.facebook.com/ukraineglobalscholars/photos/a.384342438440946/1336118716596642/?type=3″Global HYPERLINK “https://www.facebook.com/ukraineglobalscholars/photos/a.384342438440946/1336118716596642/?type=3”  HYPERLINK “https://www.facebook.com/ukraineglobalscholars/photos/a.384342438440946/1336118716596642/?type=3″Scholars.

Кіцул Вероніка- фіналістка Ukraine HYPERLINK “https://www.facebook.com/ukraineglobalscholars/photos/a.384342438440946/1336118716596642/?type=3”  HYPERLINK “https://www.facebook.com/ukraineglobalscholars/photos/a.384342438440946/1336118716596642/?type=3″Global HYPERLINK “https://www.facebook.com/ukraineglobalscholars/photos/a.384342438440946/1336118716596642/?type=3”  HYPERLINK “https://www.facebook.com/ukraineglobalscholars/photos/a.384342438440946/1336118716596642/?type=3″Scholars. Учитель – Ярема Н.Л.

Участь в проектах

Проект ZERO WASTE DAY IF, 25.09.2019р. Організатори проекту – Наталія Шкоропоняк, Андрій Лемко

Міжнародний проект- конкурс «Тарас Шевченко єднає народи», вересень 2019р.грамота за участь, Світлана Яцишин.

Всеукраїнський проект DOCU/ТИЖДЕНЬ проти булінгу, 21-25 жовтня 2019. Організатори проекту – Марія Худоногова, Андрій Лемко, Люба Дженджеруха, Ірина Савіцька, Надія Рачій, Людмила Маланій.

Всеукраїнський екологічний конкурс УГКЦ, жовтень 2019р.ІІ місце за поезію «О Боже величний, Творче всюдисущий!», та ІІ місце за казку «Любов єднає», організатор та автор творів Світлана Яцишин.

Всеукраїнська краєзнавчо-етнологічна конференція учнівської молоді «Лиш те в народі буде жити, що серце серцю передасть», 15-17.11.2019р. м. Косів. Учасники конференції учениця 11-А Лілія Сандуляк, 10-І Діана Юрчишин, керівник вихователь Марія Середюк. Лілія Сандуляк нагороджена грамотою Українського державного центру національно-патріотичного визволення краєзнавства і туризму учнівської молоді за особливу привабливість оповіді».

Участь у транскордонному проєкті Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 Транскордонна освітня кампанія для шкіл у рамках дня європейської співпраці 2020 “TOGETHER FOR GREENER TOMORROW!”(Результати участі відтерміновані на невизначений термін у зв’язку із пандемією СOVID-19) – Олег Ткач.

Участь у проведенні загальноміського заходу до дня загибелі Степана Бандери. (жовтень, 2019) – Наталія Боберська.

Всеукраїнський освітній проект «Відкривай Україну»(2020р), з командою учнів «Drem Team». Ментор проекту Світлана Яцишин, організатори Ірина Данилейчук, Марія Янишин.

Всеукраїнський проект «Школа передових технологій». учні 11-І класу Денис Васютяк та Богдан Цап із стартапом в сфері енергозбереження, комп’ютерного моделювання та програмування – ’’Brain Haus’’ отримали II місце. Підготував – Мельник І.Б.

Всеукраїнський проект пришкільних мовних таборів з іноземними волонтерами GoCamp листопад 2019р. – лютий 2020р. Керівники: Ліцовська О.П.  Ярема Н.Л.

Всеукраїнський проект «Енергоефективні школи: нова генерація» – Дудидра М.М., Лемко А.І.

Пахомов Ю.Д. – методист від України в міжнародному проєкті (Україна, Португалія, Франція, Італія та Польща).

Організація проекту “50 ans de Francophonie” організований Alliance Française та ГО “Парі-Іф”. Координатор – Дзюбінська О.К.

Міжнародний конкурс малюнків (колажів) «Для Бога я створю найкраще», 18 березня 2020р, м.Івано-Франківськ. Учасник – учениця 10-Б Валентина Худяк, керівник Уляна Фущич. Отримали спецвідзнаку за колаж.

Національний конкурс «Благодійна Україна», 09.04.2020р. Диплом учасника Національного конкурсу Благодійна Україна -2019»Волонтерський загін «Школа Милосердя». Диплом учасника Національного конкурсу «Благодійна Україна-2019» у номінації « Добро починається з тебе» Волонтерський загін «Школа Милосердя», ученицю 8-П класу Ангеліну Усенко. Керівники соціального проекту «Відкриті серця»- Уляна Фущич, Олександра Владика.

Інші інтелектуальні змагання

Участь та перемоги у Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з математики «На урок» (Осадців Олексій, 9-І – І місце, Солдат Адріана, 9-І – ІІІ місце). Підготувала – вчитель математики Дутчак О.С.

Участь та перемоги у Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з математики «На урок» (Надкернична М., ІІ місце, Мисько В., ІІІ місце). Підготувала – вчитель математики Єрмохіна Г.І.

Участь та перемога у у Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з інформатики «На урок» (Кудрявцев В., 9-І – ІІІ місце). Підготувала – вчитель інформатики Адамчук Н.М.

Всеукраїнський турнір з програмування імені Павла Федорука. Пацкун Артур – II місце (11-І клас), Завадецький Василь – III місце (11-І клас). Підготував – Мельник І.Б.

Обласні інтелектуальні ігри STEAM – II місце. Дарійчук Олександр, Завадецький Василь, Цап Богдан, Пацкун Артур,  Кіцул Вероніка ( учні 11-І класу). Підготував – Мельник І.Б.

Всеукраїнські змагання учнівської молоді з рідіозв’язку на коротких хвилях серед любителів – радіоаматорів . Підготував – Дудидра М.М.

Всеукраїнська гра «Соняшник», учні-учасники отримали дипломи ІІ та ІІІ ступеня Регіонального рівня. Учителі: Капущак С.О., Дворська М.М.

Участь у Всеукраїнському учнівському фізичному конкурсі “Левеня”. Організатор – Рачій Б.І.

Інтернет-олімпіада з української мови на освітній платформі «Всеосвіта» – «Всеосвіта Весна-2020» – 25 учасників (результати 29.05.2020). Учитель – Капущак С.О.

5.Результати виховної роботи.

Метою виховної роботи є формування цілісної особистості, усебічно розвиненої, здатної до критичного мислення; виховання патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення; іноватора, здатного змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя.

Реалізація мети здійснювалася через вирішення таких завдань:

 • формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливе ставлення до його культури;
 • формування моральної активності особистості, чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, терпимості до інших, миролюбності, готовності допомогти іншим, обов’язковості, ввічливості, делікатності, тактовності; вміння працювати з іншими; здатності прощати і просити вибачення; протистояти виявам несправедливості, жорстокості;
 • формування усвідомлення важливості природи в житті людини, почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них, здатності гармонійно співіснувати з природою; екологічної безпеки, критичної оцінки споживацько-утилітарного ставлення до природи, вміння протистояти негативним проявам;
 • виховання особистості, яка має систему елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері;
 • виховання усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвиненої потреби в трудовій активності, формування навичок здорового способу життя;
 • формування вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил, вміння протистояти негативним проявам у суспільстві, бути компетентним у питаннях захисту власного здоров’я;
 • підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини, як найвищої соціальної цінності;
 • розвиток учнівського самоврядування, його роль в освітньому процесі.

Виховна робота ліцею-інтернату була організована відповідно до вимог наказу МОН молоді та спорту від 31.10.2011р. 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. 988-р, Указів Президента України від 12.06.2015 року 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 18.05.2019року 286/2019 «Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2020-2025 роки», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015рку 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, листів Міністерства освіти і науки України від 16.08.2019р. 1/9-523 «Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019-2020 н.р.», від 27.06. 2019р. 1/9-414 «Про деякі питання щодо створення у 2019/2020 навчальному році безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» та інших нормативно-правових документів, що регулюють освітній процес.

Для реалізації цих завдань у ліцеї розроблений план виховної роботи, який містить заходи, спрямовані на виконання нормативних документів, програм, проектів, затверджених директором ліцею-інтернату. 

Аналіз відвіданих уроків та виховних заходів засвідчив, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні виховні технології, методи та форми виховання.

У 2019-2020 навчальному році зусиллями педагогічного колективу згідно з річним планом роботи навчального закладу було проведено:

 • 23 загальноліцейних виховних заходів;
 • 19 показових виховних годин;

     – тематичні тижні та декади виховної роботи: 

– тиждень національно-патріотичного виховання «Живе в народі пам’ять про героїв» (вихователі Марія Середюк, Стефанія Янклевич, Світлана Люклян, вчитель предмету «Захист Вітчизни» Валерій Гіренок та бібліотекар Марія Хміль);

– тиждень здоров’я «Ми – здорова нація» (вихователі Олександра Владика, Уляна Фущич, Ольга Рассуждай, Марія Білоган, практичний психолог Людмила Маланій);

– народознавча декада «Зима потріскує морозом, везе на санях свята» (вихователі Ірина Купчак, Світлана Яцишин, Орися Візнюк, Марія Паснак, Ірина Данилейчук, Марія Янишин, класний керівник 8-Ф класу Галина Яницька, керівник гуртка художньої самодіяльності Галина Грицук, бібліотекар  Марія Хміль);

– тиждень заходів щодо попередження жорстокості та насильства в освітньому середовищі (заступник директора з ВР Людмила Андрейчук, практичний психолог Людмила Маланій, соціальний педагог Ярослав Думанський);

-тиждень Мужності «Україна понад усе» (вихователі Уляна Фущич, Олександра Вдадика, Марія Середюк, Стефа Янклевич, Ганна Статкевич, Богдан Зрайко, Орися Візнюк, Ольга Тунків, Наталія Шкоропаняк, бібліотекаря Марія Хміль)

– тиждень з основ безпеки життєдіяльності (інженер з охорони праці Аліна Євтушенко, заступник директора з ВР Людмила Андрейчук, заступник директора з НВР Наталія Дойонко, соціальний педагог Ярослав Думанський);

– тиждень безпеки дорожнього руху (інженер з охорони праці Аліна Євтушенко, заступник директора з ВР Людмила Андрейчук, заступник директора з НВР Наталія Дойонко, соціальний педагог Ярослав Думанський)

Для педагогічного колективу ліцею патріотичний напрямок роботи був і залишається пріоритетним. Це формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. 

Для реалізації цих завдань педагогами, вихователями та класними керівниками навчального закладу використовувалися різні форми та методи роботи. Зокрема проведено тематичні тижні виховної роботи, уроки пам’яті, тематичні бесіди, виховні години, години спілкування, усні журнали, розмова за круглим столом, уроки мужності, години пам’яті, акції, зустрічі з учасниками АТО, воїнами ОСС, уроки-презентації, години відкритих думок. вахта пам’яті, флеш моб, вечір-пам’ять, вечір-спомин, уроки-реквієми, колективні творчі справи, проекти, організовані екскурсії в музеї міста Івано-Франківська та області.

З метою формування всебічнорозвиненої особистості у ліцеї виховна робота ведеться відповідно до ціннісних орієнтирів:

 • ціннісне ставлення до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до людей;
 • ціннісне ставлення  особистості до себе;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до мистецтва;

Педагогічний колектив ліцею-інтернату успішно використовує у своїй практиці новітні інноваційні виховні технології. Упродовж року педагоги працювали над реалізацією 20 проектів та ряду колективних творчих справ.

Тісно співпрацюють педагоги ліцею з обласною бібліотекою для юнацтва та центральною міською бібліотекою.

На виконання навчальних програм з метою ознайомлення ліцеїстів з пам’ятниками культури, архітектури і природи рідного краю у 2019-2020 н.р. було організовано 21 екскурсія.

З метою постійного контролю за охопленням навчання та вихованням дітей в ліцеї здійснюється контроль за відвідуванням учнями занять. Щоденно класними керівниками в журналах ведеться чіткий контроль відвідування учнями занять та вказуються причини їх відсутності. Адміністрація ліцею впродовж року систематично здійснювала аналіз причин відсутності учнів на уроках, про що видавався наказ по ліцею. Класним керівникам та вихователям, учні яких здійснили найбільшу кількість пропусків, практичному психологу та соціальному педагогу вказано на необхідність посилення контролю за відвідуванням. Питання відвідування учнями занять розглядалося на нараді при директорові, засіданнях учнівського самоврядування, загальноліцейних батьківських зборах, засіданні педагогічної ради. 

Основними напрямами роботи забезпечення соціальної підтримки дітей пільгових категорій було виявлення та облік таких дітей, створення умов для їхнього навчання, виховання й розвитку. На початку навчального року з метою обліку дітей і сімей, які потребують соціальної підтримки, здійснено вивчення особових справ учнів класними керівниками, вихователями, соціальним педагогом унаслідок якого було складено соціальні паспорти класів. 

У ліцеї здійснювалися заходи з профілактики злочинності, правопорушень та запобіганню бездоглядності серед неповнолітніх, під постійним контролем знаходились питання максимального охоплення навчанням учнів ліцею; контролю за відвідуванням ліцеїстами навчальних занять.

Психологічною службою ліцею з метою недопущення дитячого насилля в учнівському колективі розроблений план заходів на 2019/2020 н.р. 

Упродовж року проведені такі заходи: тренінги з учнями на тему «Чую себе. Чую тебе», «Жити без конфліктів»,«Булінгу – стоп!», «Кібербулінг»; бесіда з елементами тренінгу на тему «Булінг»; анонімне анкетування «Моє життя в сім’ї та школі», зустрічі учнів з шкільними офіцерами поліції Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області; переглянуто та обговорено відеоролики за матеріалами мотиваційних зустрічей Ніка Вуйчича: «Як Нік Вуйчич боровся з булінгом у своєму житті», «Які у мене цінності», «З яких слів потрібно почати діалог під час булінгу в школі», просвітницький захід «Стоп булінг». З питань гендерної рівності проведені інтерактивні лекції для учнів 11-х класів щодо запобіганню гендерної нерівності під назвою «Ми сильніші ніж наші упередження» З метою профілактики та попередження таких негативних явищ як торгівля людьми, домашнє насилля, безпека в інтернеті та вживання підлітками психотропних речовин з учнями були проведені тематичні профілактичні бесіди «Шлях у безодню» та тренінги «Умій сказати «НІ!»» (профілактика вживання підлітками психотропних та наркотичних речовин), перегляд відеороликів «Домашнє насилля. Не будь байдужий», використання прикладної гри для підлітків під назвою «Рожеві окуляри». Про небезпеки віртуального спілкування учні були проінформовані через класні онлайн-групи. 

Одним з основних напрямів діяльності психологічної служби ліцею є психологічне консультування. За 2019-2020 навчальний рік практичним психологом ліцею було проведено 107 консультувань з учнями, педагогами та батьками. Основні теми звернень: адаптація дитини до нового колективу, проблеми шкільної неуспішності та підвищення мотивації учнів до навчання, вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки, взаємовідносини в системах «вчитель-учень», «батьки-діти», «педагоги-батьки», психологічний клімат учнівського колективу та міжособистісні конфлікти, статеве виховання, дружба, кохання; складні життєві обставини; самовдосконалення, розвиток власних здібностей та інше.

Психологічна служба ліцею у своїй роботі співпрацює з громадськими організаціями, з шкільними офіцерами поліції Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області та міським центром соціальних служб для дітей та молоді. 20.11 2019 року спільно з міським центром соціальних служб дітей та молоді проведено просвітницький захід щодо подолання домашнього насилля «Світ без насильства». 29.01.2020 року проведено захід спільно з шкільними офіцерами поліції Олександрою Бабецькою-Гусєвою та Богданом Настичем на тему «Протидія торгівлі людьми».  

Упродовж навчального року в рамках співпраці з БО «Об’єднані дітьми» в ліцеї працює програма наставництва для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

Гурткова робота. У навчальному закладі створено середовище для формування творчих здібностей наших ліцеїстів. Виховання обдарованих особистостей передбачає формування і розвиток здібностей до реалізації їх можливостей у майбутньому. Саме гурткова робота покликана створити такі умови в позаурочний час, які б ефективно сприяли розвитку і вихованню дитини.

Упродовж 2019-2020 н.р. в навчальному закладі працювало сім гуртків та секцій з різних напрямків:

 • гуртки художньої самодіяльністі: «Хор», «Вокальний ансамбль «Росава», «Естрадний спів»; 
 • спортивні секції: «Баскетбол», «Футбол»; 
 • гурток гуманітарного напрямку «Дебати»;
 • гурток туристсько-краєзнавчого напрямку «Літературне краєзнавство».

Заняття усіх гуртків та спортивних секцій мають чітку структуру, методично грамотно побудовані Систематично проводився облік відвідування гуртківців.

На базі ліцею-інтернату також організовано роботу гуртків від МАН, де займаються учні ліцею: «Української мови», «Правознавства», «Прикладної математики» Працює гурток «Релігійне краєзнавство» від Івано-Франківського центру патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандери. 

Крім того, ліцеїсти відвідують музичні школи міста, ДЮСШ «Прикарпаття», ДЮСШ «Ніка», ДЮСШ  олімпійського резерву, художню школу тощо.

Вивчення, аналіз та узагальнення зайнятості учнів у позаурочний час дають можливість констатувати, що із 475 ліцеїстів 79 (17%) займаються у ліцейних гуртках та 31 учнів (7%) в спортивних секціях, в гуртках МАН 72 учнів (15 %), у дитячих спортивних школах 110 (23 %), у музичних школах 12 (3%), інші заклади 20(4%).

Позашкільна освіта сприяє розвитку інтересів та нахилів школярів, забезпечує їх особистісне становлення та самоствердження. Заклад має певні напрацювання щодо створення умов для позакласної та позашкільної діяльності.

Відсоток учнів ліцею, охоплених позашкільною освітою в 2019-2020 н.р., складає 75%.

Реалізувати свої творчі здібності ліцеїсти можуть також під час проведення різноманітних конкурсів та змагань:

– вокальний конкурс «Пісенний диво грай», 23 жовтня 2019р., м. Івано-Франківськ. Учасники дует Геник Яна та Анастасія Волощук (10-ф клас) та Марія Кузенко (11-П клас), яких підготувала керівник гуртка художньої самодіяльності Галина Грицук, отримали подяки за участь;

– конкурс «Школа має талант» 01 червня 2020р. у м. Івано-Франківську. Онлайн-участь у конкурсі дуету Геник Яна та Анастасія Волощук (10-ф клас), 2 місце і сертифікат з 50 % знижкою на навчання в Університеті ім. Короля Данила та Братковська Уляна (9-П клас) – 3 місце і сертифікат з 30 % знижкою на навчання в Університеті ім. Короля Данила. Підготувала учнів керівник гуртка художньої самодіяльності Галина Грицук;

– турнір з міні-футболу на Кубок ліцею «Вікторія», де команда «Вікторія-Ліцей» виборола перше місце серед шести команд області (2006-2007р.н.). Тренер команди – Дмитро  Мельниченко, кращі гравці: бомбардир – Пасічняк Василь, воротар – Говдяк Дмитро;  

– турнір з міні-футболу «Герої не вмирають», присвячений ушануванню пам’яті полеглих за незалежність України в російсько-українській війні на Сході. Організаторами даного заходу були громадська організація міста Івано-Франківська «Сімей загиблих в зоні АТО» та адміністрація Івано-Франківського професійного ліцею автомобільного транспорту та будівництва. Команда футбольного клубу «Вікторія-Ліцей» посіла перше місце та була нагороджена Почесною грамотою та медалями;

– чемпіонат області з футболу серед юнаків U-14, U-16, в якому за підсумками першого кола ігор команди футбольного клубу ліцею посіли: «Вікторія-Ліцей», U-14 – друге місце, тренер – Дмитро Мельниченко, кращі гравці команди – Пасічняк Василь, Татарин Володимир, Стеф’юк Юрій; «Вікторія-Ліцей», U-16 – третє місце, тренер – Микола Семотюк, кращі гравці команди – Лабудяк Валерій, Ватаманюк Іван, Комуніцький Владислав, Поп’юк Іван, Когут Любомир, Тимків Руслан, Шешурак Андрій;

– чемпіонат України з футболу серед юнаків U-15, U-17 Першої ліги, в якому за підсумками першого кола Чемпіонату України Західної зони «Вікторія-Ліцей» U-15 отримала 8 перемог в 11 іграх та посіла перше місце у своїй групі. Тренерами команди є Василь Стефанишин та Андрій Шевчук. Кращими бомбардирами стали Храбатин Дмитро, Сипень Сергій.

У системі виховної роботи ліцею-інтернату налагоджено структуру співпраці із громадськими інституціями: ГО «Спільне покоління», ГО «Рух за життя», ГО «Хвиля», БФ «Майбутнє Прикарпаття», ГО «Клич», ГО «Народна Рада Прикарпаття», БФ «Франко опір», БО «Об’єднані дітьми», з обласним та міським центрами зайнятості, Івано-Франківською обласною бібліотекою для юнацтва, з Державною службою з надзвичайних ситуацій, з волонтерськими організаціями «Спілка волонтерів Прикарпаття» та фондами з метою допомоги воїнам ООС.

5.1.Стан розвитку учнівського самоврядування.

Головним завданням учнівського самоврядування академічного ліцею-інтернату є розвиток творчих здібностей, соціальної активності ліцеїстів, виховання в них почуття власної гідності, надання їм можливості виявити себе, формування управлінських навичок.

1.Парламент. Основною ланкою учнівського самоврядування ліцеїстів академічного ліцею є парламент. Однією з ланок учнівського парламенту є старостат. Парламент вирішує всі питання, що стосуються учнівського самоврядування. Члени парламенту та старостат призначаються наказом директора за поданням учнівських зборів класів та загальноліцейної конференції. Директор має право накласти вето на запропоновані кандидатури. 

У 2019/20 н.р. всі запропоновані кандидатури були затверджені у складі парламенту і старостату.  

Парламент працював у складі 10 осіб – міністрів, президента та заступника (секретаря). Старостат класів був затверджений у складі 19 осіб. 

Парламент і старостат класів щомісяця збирався на засідання, які проходили під керівництвом педагога-організатора. При потребі участь у засіданнях брали також директор ліцею або його заступники. Упродовж року проведено 7 засідань парламенту та старостату і 3 засідання онлайн у зв’язку з карантином (COVID-19).

На навчальних заняттях та зборах учнівського самоврядування розглядалися різні форми роботи, практикувалися тренінгові вправи, вивчався досвід провідних світових лідерів, які досягли успіху. Також у засіданнях учнівського самоврядування брали участь успішні випускники ліцею, які власним прикладом доводили свій успіх.

Упродовж року учнівським самоврядуванням ліцею реалізовувалися завдання: 

1.формування навичок співпраці в команді;

2.стимулювання творчої і соціальної активності та ініціативи;

3.формування творчості, креативності; 

4.значна увага приділялася мотиваційному аспекту.

2.Міністерство інформації. Його завданням є інформаційний супровід важливих подій у житті ліцею. До роботи міністерства залучаються ліцеїсти, які мають нахили та певні навички роботи в галузі сучасних цифрових технологій. 

Упродовж 2019/20 н.р. учасники міністерства підготували та опублікували на стенді та на сайті ліцею різні онлайн-вітання  для колективу закладу, окремим учасникам освітнього процесу з числа працівників та ліцеїстів. Міністерство займалося відеозйомками повсякденного життя ліцею, в випускало відеохроніку основних подій. А також організувало:

 • Фотодокументування важливих подій та щоденного життя ліцею.
 • Випуск газети “Ліцейний калейдоскоп»
 • Підготовку щорічного фотоальбому з життя ліцею.
 • Ведення розділу «Фотогалерея» на офіційній сторінці у фейсбуці.
 • Відеозвернення випускників закладу з нагоди 20-річчя ліцею-інтернату.
 • Презентації до 20-річчя ліцею «Наші досягнення».
 • Виготовили стенди «Успішні та ініціативні ліцеїсти», «Лідери учнівського самоврядування».

3.Міністерство освіти. Метою міністерства є залучення ліцеїстів до систематичної науково-дослідницької, експериментальної та пошукової діяльності. Ліцеїсти співпрацюють з обласним відділення МАН України. Упродовж навчального року міністерство організувало зустрічі з професорсько-викладацьким складом ІФНТУНГ, Прикарпатського університету, екскурсії у наукове містечко “Нова енергія” тощо. 

Важливою частиною роботи міністерства є сприяння у підготовці ліцеїстами науково-дослідницьких робіт на конкурсі-захисті Малої академії наук.

Міністерство освіти неодноразово демонструвало свої успіхи на офіційному сайті ліцею. Упродовж року працювало над проектом «Без пристрасті до книжки людині не доступні культура сучасного світу». Публікує найуспішніші творчі спроби ліцеїстів, зокрема поетичні. У навчальному році побачили світ доробки майже півсотні  ліцеїстів. 

4.Міністерство культури і відпочинку об’єднує ліцеїстів, котрі мають нахил до роботи із апаратурою для відтворення звуку, відеоапаратурою та сучасними музичними інструментами. Завданнями роботи міністерства є підготовка та озвучення вечорів відпочинку, виховних та святкових заходів. До співпраці у міністерстві було залучено ініціативних ліцеїстів, які впродовж року підготували різноманітні конкурси, флешмоби, брейн-ринги, козацькі забави, зустрічі з однолітками, квести, оформили фотозони до свят.

5.Міністерство милосердя. Метою міністерства є залучення ліцеїстів до виїзних акцій в Будинок одинокої матері та дитини с. Горохолино та Містечко милосердя с.Крихівці, Івано-Франківський геріатричний центр, у будинок для людей похилого віку с.Більшівці Галицького р-ну та в будинок для інвалідів с.Черніїв Тисменицького р-ну, кураторами яких були вихователі. Учнівське самоврядування складає сценарій для проведення концертної програми і готує подарунки.

Напередодні Міжнародного жіночого свята міністерство підтримало ініціативу Всеукраїнського благодійного фонду «Діти – наше майбутнє» і приєдналися до I-го Всеукраїнського благодійного фестивалю «Жінка. Мати. Берегиня», зібрані кошти (1600 гривень) перерахували на рахунок благодійного фонду. Змонтували відеоролик до Великодніх свят учасникам бойових дій на сході України. 

6.Міністерство внутрішніх справ об’єднує учнів, котрі мають бажання організувати роботу так, щоб життя у закладі було цікавим і змістовним. Ліцеїсти складають графік чергування класів, проводять зустрічі з представниками юстиції, організовують екскурсії, тематичні флешмоби, беруть участь в акціях. Впродовж року було проведено:

1.Тематичне засідання учнівського самоврядування «Ознайомлення з Декларацією та Конвенцією прав дитини».

2.Рейди-перевірки чергування в класних кімнатах та спальному корпусі.

3.Конкурс на кращий куток класу учнівського самоврядування.

7.Міністерство екології, охорони здоров’я та спорту. Упродовж навчального року міністерство провело дні здоров’я, змагання з футболу, тенісу, баскетболу, конкурси фотоколажів  «Здоровий спосіб життя у класі», флешмоб «Молодь обирає здоров’я і спорт», проводило акції озеленення кабінетів та території ліцею

8.Міністерство праці та фінансів. Під керівництвом міністерства проводяться трудові десанти прибирання території ліцею, навчальних кабінетів, кімнат у спальному корпусі, конкурси на кращу кімнату в гуртожитку. Упродовж 2019-2020 н.р. ліцеїсти брали участь в різних акціях, а виручені кошти передавали у Будинок одинокої матері та дитини с. Горохолино та Містечко милосердя с. Крихівці, також ліцеїсти допомагають матеріально учням та випускникам ліцею. Міністерство зробило значний внесок у ліцейну бібліотеку – провело акції «Книгу в подарунок», «Лікарі підручників»

5.2. Участь учнів у виховних заходах та їх результати

У системі виховної роботи ліцею особлива роль відводиться загальноліцейним урочистостям. Зокрема впродовж навчального року проведені такі виховні заходи:

1.Свято Першого дзвоника «Ліцей нам усміхається привітно, обіцяючи, відкрити новий світ» на відзначення початку нового 2019/20 н.р. Свято відбулося 2 вересня на подвір’ї ліцею.

2.Конференцію учнівського самоврядування 

3.День здоров’я, в якому брали участь весь педагогічний та учнівський колективи.

4.Флешмоб «Безпека дорожнього руху – це життя»

5.Флешмоб до Дня працівника освіти «Учитель спокою не зна, учитель завжди у тривозі». Ліцеїсти підготували вітальні номери та подарунки виготовлені своїми руками для вчителів та вихователів, провели акцію-гру «День учнівського самоврядування».

6.Напередодні свята «Ми-ліцеїсти-майбутнє ліцею», провели квест для учнів 8 класів «Як добре Ти знаєш свій ліцей».

 1. Організували свято «Ми-ліцеїсти- майбутнє ліцею», де відбулася посвята восьмикласників у ліцеїсти та урочисте вручення їм квитків ліцеїстів. 
 2. Вікторина для учнів 8 класів«Правила для ліцеїста».  

9.Новорічні конкурси «Академічний ліцей у новій українській школі», де всіх ліцеїстів привітали із успішним закінченням І семестру. 

10.Розколяда «Від Різдва до Різдва Бог дарує нам дива».

 1. Виховний захід «Людської пам’яті свічу яскраво запалімо» до Дня пам’яті героїв Крут.

12.Виховний захід «Свято весни»

13.Спортивне свято «Козацькі розваги» учасниками якого були ліцеїсти та гості учні Прикарпатського військово-спортивного ліцею.

14.Шевченківські дні. У заходах на відзначення чергової річниці від дня народження Тараса Шевченка взяли участь 95 відсотків ліцеїстів. 

15.Напередодні жіночого свята наші учні підтримали ініціативу Всеукраїнського благодійного фонду «Діти – наше майбутнє» і приєдналися до I-го Всеукраїнського благодійного фестивалю «Жінка. Мати. Берегиня.» Учнівське самоврядування проводило акцію-ярмарку та виготовили привітальні листівки жінкам-воїнам ООС, відправили листівки і перерахували 1600 гривень на адресу благодійного фонду.

16.Конкурс-відеороликів «Віртуальний пошук великодніх яєць» під час якого було запропоновано використання європейських та українських традицій святкування Великодня.

17.День Вишиванки «Lyceum Folk  Fashion» онлайн 21 травня, у якому  брали участь усі учні ліцею. 

18.Свято онлайн «Дзвоник останній». 

19.Онлайн-привітання випускників із закінченням ліцею.

20.Оформлено стенд та переглянуто відеоматеріали «Булінг і кібербулінг». 

21.Виготовлені стенди: «Ініціативні ліцеїстів», «Учнівське самоврядування», «Майбутнє ліцею».

Робота в учнівському самоврядуванні є своєрідною формою підготовки до дорослого життя у сучасному суспільстві – стимулює розвиток і реалізацію лідерського потенціалу ліцеїстів у різних сферах життєдіяльності. Набуті тут навики можуть бути корисними для майбутньої роботи в осередках політичних партій та громадських організацій.

Виховні заходи окремих класів

    Ціннісне ставлення до суспільства і держави 

24.09.2019р. Виховний захід в центральній міській бібліотеці «Мелодії, викресані із сердець» (приурочений 77 річниці створення УПА), учасниками якого були вихователі Уляна Фущич, Олександра Владика та учні 8-П та 8-І класів.

07.10.2019р. Урок-пам’ять «Герої для нас як приклад» присвячений одному з провідних діячів та ідеологів ОУН, автору «Декалога українського націоналіста» Степанові Ленкавському, проведений вихователями Марією Середюк, Стефанією Янклевич.

08.10.2019р Брейн-ринг «Історія УПА» між 11-П,11-А, 11- Б класів приурочений 77-річниці створення УПА, який провели вихователі Марія Середюк, Ірина Савіцька. 

14.11.2019р. Показова виховна година «Скибочка хліба» (до Дня пам’яті жертв голодоморів), проведена вихователем Орисею Візнюк та класним керівником Галиною Яницькою.

21.02.2020р. Майстер-клас з виготовлення листівок «Листівка в АТО», проведений для учнів 8-11 класів вихователем Уляною Фущич.

24.02.2020р. Година пам`яті «Відлуння війни», проведена вихователем Ольгою Туньків та учнями 10-11 класів.

26.02.2020р. Відеоогляд та живий мікрофон «Ангели світла», організований вихователями Богданом Зрайко , Наталією Шкоропаняк та учнями 10-Б класу.

26.02.2020р Відеофлешмоб «Віршовані рядки Героям Небесної Сотні», організований вихователями Марією Середюк, Стефанією Янклевич , Богданом Зрайко та учнями 9-11-х класів. 

27.02.2020р. Літературний конкурс «Воїнам світла присвячуємо…», організований вихователями Стефою Янклевич, Марією Середюк, Ганною Статкевич, в якому взяли участь 20 учасників. Учні 8-11 класів декламували вірші, присвячені Героям Небесної Сотні, воїнам АТО та ООС. 

28.02.2020р. Інформ-реліз «Твої герої, Україно», проведений вихователем Орисею Візнюк та бібліотекарем Марією Хміль.

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

09.11.2019р. Літературно-вітальна зустріч з прикарпатською поетесою Іванкою Мошурою, організована вихователем Марією Янишин та класним керівником Наталією Карман.

17.12.2019р. Козацькі забави «Гей! Вперед козаки!», проведені вихователями Іриною Купчак, Світланою Яцишин між командами учнів 9-А та 9-І класів. 

20.12.2019 р. Майстер-клас «Вишиванко моя, вишиванко…», проведений вихователями Іриною Данилейчук,  Марією Янишин.

23.12.2019р. Народознавча година «Українські обереги», проведена вихователем Марією Паснак, класним керівником Світланою Валовіною та бібліотекарем ліцею Марією Хміль.

27.02.2020р. Літературна вітальня «Дзвінка струна Лесиного слова», проведена вихователем Іриною Купчак, бібліотекарем Марією Хміль та працівницею обласної бібліотеки для дітей та юнацтва Людмилою Ковальчук, що присвячена творчості Лесі Українки.

      Ціннісне ставлення до себе 

24.10.2019р. Конкурс «Три «Д»: сильні, красиві, розумні»  серед учнів класів спортивного профілю, проведений вихователями Ольгою Рассуждай, Марією Білоган, Іриною Купчак.

24.10.2019р.Тренінг «Перша долікарська допомога у станах загрози життю» з учнями 10-х класів, проведений заступником директора з навчально-виховної роботи Наталією Дойонко.

26.11.2019р. Тренінг «Здорове харчування» для учнів 8-х класів, проведений вихователями Ольгою Рассуждай, Марією Білоган.

28.11.2019р. Тренінг «Обізнаність+відповідальність=мій вибір», проведений вихователями Уляною Фущич, Олександрою Владикою та представниками благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас – Івано-Франківськ УГКЦ»

29.11.2019р. Конкурс малюнків та плакатів на тему «Зроби свій вибір на користь здоров’я» між учнями 8-11класів, організований вихователями Уляною Фущич, Олександрою Владикою.

09.12.2019р. Виховний захід «Свої права ти добре знай», проведений вихователями Уляною Фущич, Олександрою Владикою та бібліотекарем Марією Хміль.

11.12.2019р. Виховний захід «Право, обов’язок, свобода та відповідальність», проведений вихователем Ганною Статкевич та бібліотекарем Марією Хміль.

Упродовж року вчителями фізичного виховання проводились змагання з футболу та настільного тенісу між учнями 8-11класів

Ціннісне ставлення до людей

03.10.2019р. Виїзна благодійна акція в Івано-Франківський геріатричний пансіонат з концертною програмою «Народжені вільними», приурочена до Міжнародного дня людей похилого віку та організована  вихователями Уляною Фущич, Олексанрою Владикою.

18.12.2019р. Виїзна благодійна акція в Містечко Милосердя до Дня Святого. Миколая з постановкою лялькової вистави «Пригоди на лісовій галявині», організована ліцеїстами та вихователями Уляною Фущич, Олександрою Владикою.

19.12.2019р Виховний захід «Миколаю, Миколаю! Я давно Тебе чекаю!», проведений вихователем Орисею Візнюк та класним керівником Галиною Яницькою. Повчальна казка про Миколая, майстер-клас для учнів та педагогів – розмальовування пряників-ялинок.

Ціннісне ставлення до праці

31.10.2019р. Трудовий десант «Зробимо наш ліцей кращим», «Чисте довкілля навколо нас», організований вихователями та учнівським самоврядуванням, під час якого учні прибирали територію ліцею та спального корпусу.

08.04.2020р.Онлай-конференція «Як не помилитися у виборі майбутньої професії», проведена вихователем Марією Середюк для учнів 11-х  класів.

  Ціннісне ставлення до природи

У рамках проекту «Zero Waste School»  вихователем Наталіє Шкоропаняк було проведено:

25.09.2019р. презентацію компанії Sort Smart щодо сортування сміття;

– майстер-клас з пошиття еко-торбинок;

– тімбілдинг «Твоя еко-свідомість», організований представниками організації Католицького скаутства Європи;

– залучено ліцеїстів до участі в Міжнародному екологічному челенджі «Я прибрав – твоя черга -2»

Упродовж навчального року організовано сортування сміття в спальному корпусі ліцею-інтернату (пластик, папір, біовідходи). 

                 Профорієнтація

24.09.2019р. Просвітницький захід «Я обираю професію», проведений практичним психологом Людмилою Маланій, соціальним педагогом Ярославом Думанським та працівниками міського центру зайнятості. 

Упродовж року педагогами ліцею організовані екскурсії до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, до музею Національного університету нафти і газу «Нова енергія», проведені інтерактивні заняття «Вибір професії – задача з багатьма невідомими», урок-аукціон «Мій життєвий вибір. Плануємо своє життя», виховний захід «Подорож у світ професій», «Профорієнтація як крок до майбутнього», проведений вихователем Світланою Люклян разом із Ольгою Ігорівною Антипенко, спеціалістом Івано-Франківського центру науково-технічної інформації.

Творчі конкурси, проекти

Вихователь Світлана Яцишин, ментор проекту організатори Ірина Данилейчук, Марія Янишин. Участь у Всеукраїнському освітньому проекті «Відкривай Україну»(2020р), з командою учнів «Drem Team». 

Вихователь Світлана Яцишин. Участь у ІХ Всеукраїнському конкурсі УГКЦ «Відповідальність за створіння», жовтень 2019р, ІІ місце у номінації «Поезія» за вірш «О Боже величний! Творче всюдисущий!», ІІ місце у номінації «Казка» за казку «Любов єднає». Участь у Міжнародному проекті-конкурсі «Тарас Шевченко єднає народи», вересень 2019р., нагороджена грамотою за участь.

Вихователь Марія Середюк, керівник учениці 11-А класу Лілія Сандуляк, 10-І класу Діана Юрчишин – учасники Всеукраїнської краєзнавчо-етнологічна конференція учнівської молоді «Лиш те в народі буде жити, що серце серцю передасть», 15-17.11.2019р., м. Косів. Лілія Сандуляк нагороджена грамотою Українського державного центру національно-патріотичного визволення краєзнавства і туризму учнівської молоді за особливу привабливість оповіді.

Вихователь Уляна Фущич  – керівник, учасник – учениця 10-Б класу Валентина Худяк – Міжнародного конкурсу малюнків (колажів) «Для Бога я створю найкраще», 18 березня 2020р, м. Івано-Франківськ. Отримали спецвідзнаку за колаж.

Вихователі Уляна Фущич, Олександра Владика – керівники соціального проекту «Відкриті серця», Національний конкурс «Благодійна Україна – 2019», нагороджені дипломами учасника, волонтерський загін «Школа Милосердя», учениця 9-П класу, Ангеліна Усенко нагороджена у номінації «Добро починається з тебе». 

Результативність виховної роботи 2019-2020 рр. Загальноліцейні урочистості та виховні заходи

19.09.2019р. День здоров’я, в якому взяли участь весь педагогічний та учнівський колективи.

20.09.2019р. Флеш-моб «Голуб миру», приурочений до Міжнародного дня миру і проведений вихователями Уляною Фущич, Олександрою Владикою та учнями 8-П, 8-І класів. Виготовлені плакати були відправлені на схід України воїнам ООС з метою підтримки бойового і морального духу.

30.09.2019р. Солодкий благофест «Гостинець в Івано-Франківський геріатричний пансіонат», організований вихователями Уляною Фущич, Олександрою Владикою та учнівським самоврядуванням. 

11.11.2019р. Урок пам’яті «Герої не вмирають і не здаються» (зустріч за філіжанкою чаю з батьком Героя Небесної Сотні Романа Гурика п. Ігорем Гуриком), проведений вихователями Олександрою Владикою, Уляною Фущич, учнями 8-І, 8-П класів за участі працівників краєзнавчого відділу центральної міської бібліотеки. 

04.12.2019р. Літературно-музична композиція «Бувають люди – наче зорі…» (приурочену до роковин з дня народження Назарія Яремчука), проведена вихователями Вірою Мулик, Іриною Данилейчук, Марією Янишин, керівником гуртка Галиною Грицук.

16-17.12.2019р. Акція «Казкова майстерня янголів – помічників Святого Миколая» (реалізація учнями класів побажань у листах до Святого Миколая від мешканців Будинку одинокої матері), проведена учнівським самоврядуванням під керівництвом вихователів Уляни Фущич, Олександри Владики.

18.12.2019р. Виїзна благодійна акція з виконаними подарунками –листами від Святого Миколая, солодкими подарункам та постановкою лялькової вистави «Уся дітвора Миколая зустріча!» в Будинок одинокої матері та дитини с.Горохолино Богородчаського р-ну, організована вихователями Уляною Фущич, Олександрою Владикою та ліцеїстами 8-11-х класів.

23.12.2019р.  Благодійна акція з Колядою, вертепом, віншуванням та солодкими подарунками «Уже колядка стукає в віконце, несе добро та милосердя у долоньках» в будинок для людей похилого віку с. Більшівці Галицького р-ну та будинок для інвалідів с. Черніїв Тисменицького р-ну (в рамках проекту «До Господа – через молитву й пісню»), організована вихователями Світланою Яцишин, Іриною Купчак, Марією Янишин, Іриною Данилейчук з метою формування у ліцеїстів моральної відповідальності, поваги до старших, до звичаїв та традицій українського народу.

25.02.2020р. Майстер-клас – розпис медового пряника для бійців ООС, організований вихователями Орисею Візнюк, Уляною Фущич, Олександрою Владикою, Стефанією Янклевич, Ольгою Тунків, за участі всіх вихователів, ліцеїстів та батьків.

27.02.2020р. Вечір-зустріч «Відкриті серця» з групою волонтерів та Людмилою Салигою, отцем Порфирієм ЧСВВ, організований вихователями Уляною Фущич, Олександрою Владикою. Присутні в залі переглянули відеоролик волонтерської роботи «Школи Милосердя» та прослухали виступи отця Порфирія та волонтерів. Другою частиною цієї зустрічі став майстер-клас «Номер телефону до мами» з плетіння вервечок. Упродовж двох годин руками учнів та вихователів було виготовлено 50 синьо-жовтих вервичок, які були відправлені бійцям ООС на схід України.

28.02.2020р. Зустріч з бійцями тактичної групи «Сапсан»: командиром Юрієм – позивний «Сирота» та рядовими Олександром – позивний «Короткий»; Надією – позивний «Руда»; Дмитром – позивний «Карандаш», які неодноразово брали участь в бойових діях на Сході України. Ліцеїсти вручили бійцям цінні подарунки та передали в зону бойових дій солодощі, листівки та вервечки, виготовлені власноруч.

Упродовж року вихователями Уляною Фущич, Олексанрою Владикою  та волонтерським загоном «Школа Милосердя» в рамках реалізації довготривалого соціального проекту «Школа милосердя» проведено виїзні благодійні акції з театральними ляльковими постановками, солодкими подарунками  в «Містечко Святого Миколая» с.Крихівці Тисминецького району, в Будинок одинокої матері та дитини с.Горохолино Богородчаського р-ну, з концертними програмами в Івано-франківський геріатричний пансіонат.

6.Планування і контроль.

6.1.План роботи на 2019/20 н.р.  та стан його виконання.

Основою планування роботи навчального закладу є Річний план роботи.

Річний план роботи академічного ліцею на 2019/20 н.р. був розглянутий та схвалений на засіданні педагогічної ради в серпні 2019 р. План містить вступ та 4 розділів, які включають всі напрямки роботи навчального закладу.

Основою освітнього процесу є календарно-тематичні плани учителів та плани виховної роботи вихователів.

План роботи на 2019/20 навчальний рік, в основному, виконано. 

Виняток становить питання вивчення стану рівня викладання та навчальних досягнень учнів з предмету «Фізична культура» та прведення предметних тижнів філологічних дисциплін, які мало відбутится в поточному навчальному році, проте в силу суб’єктивних обставин (карантинні заходи пов’язані з протидією поширення епідемії COVID 19) перенесено на наступний навчальний рік. 

6.2 Заходи та якість внутрішкільного контролю.

Заходи контролю та звітності передбачені окремим розділом Річного плану роботи. Вони містять дві глави – внутрішньоліцейний контроль за освітнім процесом, контроль і звітність за результатами господарської та фінансової діяльності. 

Заходи внутрішнього контролю за освітнім процесом включали насамперед контроль якості викладання та засвоєння знань. Його основою є директорські контрольні роботи, з дисциплін, визначених педагогічною радою. 

Перелік названих заходів контролю у 2019/20 н.р. представлений у таблиці.

Семестр Предмет
І Англійська мова та історія
ІІ Трудове навчання, французька та німецька мови

 

  Проводилися також заходи контролю з інших сфер діяльності та дотримання Правил внутрішнього користування, зокрема:

 • контроль відвідування занять,
 • контроль присутності на ліцейних виховних заходах,
 • контроль санітарного стану кімнат у гуртожитку.
 • контроль своєчасного заповнення класних журналів.
 • контроль своєчасної перевірки учнівських зошитів.

Для забезпечення діяльності ліцею в 2019/20 навчальному році проведено заходи з перевірки готовності до початку навчання. Зокрема:

 • Проведено перевірку готовності ліцею навчального закладу до нового  2019/20 навчального року.
 • Проведено перевірку готовності академічного ліцею до роботи в опалювальний період. 
 • Проведено перевірку надійності обладнання спортивного залу. 

Були підготовлені та подані в установлені терміни всі передбачені нормативними документами форми місячної, квартальної та річної звітності:

у Департамент освіти, науки та молодіжної політики,

в міські та обласні органи статистики,

у Податкову адміністрацію,

у Пенсійний фонд,

у Фонд соціального страхування,

у Фонд зайнятості. 

Проведена внутрішня інвентаризація матеріальних цінностей ліцею та перевірка списання витратних матеріалів та обладнання. Недостачі матеріальних цінностей за результатами інвентаризації не виявлено.

6.3.Взаємодія з владою, органами місцевого самоврядування та громадськістю.

Взаємодія із владою. Взаємодія ліцею з органами влади була напрямлена насамперед на реалізацію його статутних завдань, створення належних умов для навчання, виховання та проживання ліцеїстів. 

Департамент освіти, науки та молодіжної політики ОДА. Основним  видом взаємодії академічного ліцею-інтернату  із владою є взаємодія із органами державної  виконавчої влади управління освітою. Таким органом для нашого навчального закладу є Департамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації. Вся діяльність  ліцею відбувається під безпосереднім контролем Департаменту.

Працівники ліцею виконували також окремі додаткові доручення Департаменту. Так, відповідно до наказів Департаменту освіти, науки та молодіжної політики медична сестра ліцею Панченко О.А. неодноразово чергувала під час проведення обласних олімпіад, турнірів та інших обласних заходів. 

Регіональний центр оцінювання якості освіти.  Взаємодія ліцею з центром полягала в організації участі наших ліцеїстів у пробному та остаточному зовнішньому незалежному оцінюванні. За дорученнями регіонального центру проводилася необхідна роз’яснювальна робота щодо специфіки ЗНО. Працівники навчального закладу залучалися до організації ЗНО в якості інструкторів, старших інструкторів, відповідального та помічник відповідального за пункт тестування, а також перевірки ЗНО.

Івано-Франківський міський військовий комісаріат. Відповідно до ст.14 Закону України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” проведена підготовка документів для приписки юнаків 2002 року народження. 

Для постановки на військовий облік було підготовлено документи 56 ліцеїстів, з них 5 пройшли приписку у Івано-Франківському МВК, 51 за місцем приписки. 

11 П класний керівник Садкова Н.Я. 8 учнів,

11 І класний керівник Дудидра М.М. 14 учнів,

10 Ф класний керівник Карман Н.Б. 4 учні,

11 Б класний керівник Римар О.В.           7 учнів, 

11 А класний керівник Цуркан А.Я.  10 учнів,

10 І класний керівник Валовіна С.М. 6 учнів,

10 А класний керівник Семотюк М.І. 3 учні, 

10 Б класний керівник Дворська М.М. 1 учень,

 

Станом на 01 березня 2020 року приписне отримали 38 учнів,  а 18 учнів та їх батьки повідомлені про необхідність пройти медичне обстеження для отримання приписних документів. Відповідний звіт надіслано до військового комісаріату. 

Робота з батьками. 

Організація батьківської освіти з проблем виховання здорової дитини в академічному ліцеї-інтернаті здійснюється через батьківські збори, лекції, бесіди, індивідуальні консультації, зустрічі з лікарями, психологами, юристами. Упродовж 2019-2020 н.р. було двічі проведено загальноліцейні батьківські збори, на яких розглядалися питання «Правова відповідальність неповнолітніх та їхніх батьків», «Що таке булінг?», «Адаптація новоприбулих учнів», «Психологічні і вікові особливості учнів», «Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час», рекомендації батькам «Коли ти їдеш за кордон» та «Зупинимо булінг разом». Були представлені результати роботи та проблемні питання діяльності навчального закладу, виступили заступники директора, медична сестра, які повідомили  батькам про особливості освітнього процесу в ліцеї, режиму дня та харчування. Після завершення загальних зборів батьки зустрілися із класними керівниками та вихователями класів. Присутність деяких учителів на зборах є обов’язковою. Перелік таких працівників формують класні керівники, беручи до уваги наявні проблеми з викладанням предмета, враховують побажання батьків та адміністрації тощо. 

У ліцеї працює благодійна організація «Благодійний фонд «Обдаровані діти сільської місцевості», створена батьківською громадськістю.

6.4. Суспільний рейтинг навчального закладу.

Важливим показником результативності освітнього процесу та показником суспільного іміджу є результату вступу випускників до вищих навчальних закладів. 

Ці результати є предметом постійного моніторингу і кожного року обговорюються на засіданні педагогічної ради. 

За підсумками 2018-2019 н. р. усі 112 учнів 9-х класів продовжили навчання, із них: 89 учнів у 10-му класі денної школи, 1 учень – у ПТНЗ, 21 учень – у ВНЗ І-ІІ р.а., 1 учень – виїхав на навчання за межі України. Зі 121 випускника 11-х класів продовжили навчання 117 випускників, в т.ч.: 2 – у ПТУ, 4 – у ВНЗ І-ІІ р.а., 101 випускник – у ВНЗ ІІІ-ІV р.а., 10 – виїхали на навчання за межі України на навчання, працюють – 4 випускники. 

Як видно з вищевказаної інформації, майже всі випускники (96,7%) 11 класу 2019 року випуску продовжують навчання у вищих навчальних закладах 3-го та 4-го рівні акредитації /університети та академії/.

7.Соціальний захист. Збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу

7.1. Забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та інших учнів із соціально незахищених та спеціальних категорій.

Діти-сироти та напівсироти.

У 2019/20 навчальному році в Івано-Франківському академічному ліцеї-інтернаті Івано-Франківської обласної ради  навчалися діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

 Їх розподіл за роками навчання був таким.

п/п Клас Кількість  Іногородніх Івано-Франківськ Соціальна підтримка  /Проживання у гуртожитку/
1. 8-9 класи
2. 10 класи 1 1 1
3. 11 класи 2 2 2
Разом  3 3 3

Діти з інвалідністю

Серед учнів ліцею в навчальному році була 1 дитина з інвалідністю. 

Учень зареєстрований в Івано-Франківській області, який має батьків та отримує соціальну допомогу від держави.

Діти-чорнобильці

Серед учнів ліцею у навчальному році  навчався 1 учень, котрий мав статус потерпілого від Чорнобильської катастрофи, зареєстрований у м. Івано-Франківську. 

Діти учасників бойових дій  ООС (АТО)

Статус дітей, батьки яких брали участь у військових діях на сході нашої країни ООС (АТО), мали 10 учнів ліцею. 9 зареєстровані в Івано-Франківській області, а 1 в м. Івано-Франківську.

п/п Клас Кількість  Іногородніх Івано-Франківськ Соціальна підтримка  /Проживання у гуртожитку/
1. 8 класи 3 3 3
2. 9 класи 2 2 2
3 10 класи 3 3 3
4 11 класи 2 1 1 1
Разом  10 9 1 9

Діти із багатодітних родин

У 2019/2020 навчальному році в ліцеї навчалося 129 дітей із багатодітних сімей. Їх кількість та інші статистичні дані представлені у таблиці. 

 

п/п Клас Кількість  З них із сімей де є 4 і більше дітей Іногородні/

Івано-Франківськ

Соціальна підтримка  /Проживання у гуртожитку/
1. 8 класи 40 40/0 40
2. 9 класи 32 32/0 32
3. 10 класи 23 23/0 23
4. 11 класи 34 34/0 34
Разом  129 129 129

Отже, соціальну підтримку (безкоштовне проживання та харчування) отримували 129 учнів із багатодітних сімей.

Діти із малозабезпечених сімей

Ще 15 учнів у навчальному році вважалися членами малозабезпечених сімей. Так було заявлено в анкеті “Соціальний паспорт ліцеїста” батьками та поданих відповідних документів. 

 

п/п Клас Кількість  Іногородні Івано-Франківськ Соціальна підтримка  /Проживання у гуртожитку/
1. 8 класи 1 1 1
2. 9 класи 6 6 6
3. 10 класи 6 6 6
4. 11 класи 2 2 2
Разом  15 15 15

Форми соціальної підтримки дітей особливих категорій.

Основним видом соціальної підтримки дітей особливих категорій є безкоштовне проживання та харчування.

 

п/п Назва особливої категорії ліцеїстів Кількість  Проживають у гуртожитку
1. Діти-напівсироти 8 8
2. Діти-інваліди 1 1
3. Чорнобильці 1
4. Діти учасників  ОСС (АТО) 10 9
5. Діти із багатодітних сімей 129 129
6. Діти із малозабезпечених сімей 15 15
Разом  164 162

7.2. Організація медичного обслуговування, стан здоров’я дітей.

Упродовж навчального року медичними працівниками згідно з графіком роботи щоденно надавалась невідкладна медична допомога учням ліцею. За звітний період зафіксовано 2892 звернення.

Часто зверталися з симптомами простудних захворювань (ГРЗ, ГРВІ, бронхіт та інші), з діагнозом ВСД (вегето-судинна дистонія) і захворюванням ШКТ (хр. гастрит, холецестит тощо). При необхідності  медичний працівник викликав швидку медичну допомогу,  хворих учнів для дообстеження і лікування госпіталізувалися в ОДКЛ, МДКЛ (підозри на апендицит, кишкову, ниркову коліку та інші невідкладні стани).

На початку навчального року всім учням ліцею проведено антропометричні заміри (ріст, маса тіла), що занесені в медичні картки.

Юнакам допризивного віку (2003р.н.) згідно з графіком проведено комплексний медогляд всіма спеціалістами КНП «ЦПМДД» СП міської дитячої поліклініки – 5учнів (10-11 класи). 3 учні були направлені на дообстеження та лікування до спеціалістів МДП, ОДКЛ, а також у поліклініки за місцем проживання.

За результатами медоглядів сформовано диспансерні групи: 

1)Кардіологічна         2учнів;

2)ЛОР 1 учнів;

3)Ортопедична 1учнів.

Учні, які знаходяться на «Д» обліку періодично обстежуються і лікуються в МДКЛ, обласній ДКЛ, і районних лікарнях за місцем проживання, а також амбулаторно.

На основі довідок за результатами медогляду сформовано групи по фізкультурі:

-основна група         402 учнів

-підготовча група         52 учнів

-спеціальна група 19 учнів

– звільнені           2 учні  

Згідно з графіком міської дитячої поліклініки учні ліцею проходили флюорографію органів грудної клітки в міській поліклініці 3. За навчальний рік флюорографічне обстеження проведено 198 чоловік. У 2-х учнів були виявлені патології. Ці учні обстежені підлітковим терапевтом і направлені до фтизіопедіатра ОФПЦ. 

Медпрацівниками разом із педагогами здійснюється медикопедагогічний контроль за фізичним вихованням. На початку навчального року всім учням проведено пробу Руф’є. Учні, індекс Руф’є в яких був вище норми обстежені у кардіолога.

Проводилась антиструмінізація з метою профілактики захворювань щитовидної залози – видавалась одна таблетка антиструміну кожному учневі щотижня.

За 2019-2020 н. р. зареєстровано  2 випадки травматизму серед учнів. Усі травмовані своєчасно оглянуті травматологом травмпункту обласної дитячої клінічної лікарні, де їм була надана медична допомога.  

На особливому контролі знаходяться учні пільгових категорій.                                      І. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування: 

ІІ. Потерпілі від наслідків аварії на ЧАЕС:

ІІІ. Діти з інвалідністю:

ІV.Діти, які прибули в Івано-Франківську область з АРК та тимчасово окупованої території та районів проведення ООС:

V.Діти, батьки яких учасники ООС (АТО):

Учні  пільгових категорій проходять медичний огляд за графіком, складеним для кожної дитини за показом (2 рази в рік) та лабораторне обстеження. 

Планові профілактичні щеплення, що відносяться до числа протиепідемічних заходів, проводяться за місцем проживання учнів і заносяться в карту профщеплень.

Медичні працівники проводять один раз на два тижні огляд учнів на педикульоз  і шкірні захворювання. Упродовж навчального року не виявлені.

Здійснюється контроль за своєчасним проходженням обов’язкових медичних оглядів працівниками ліцею і оформленням медичних книжок.

Періодично проводиться перевірка санітарно-гігієнічного стану навчальних кабінетів ліцею, житлових кімнат спального корпусу та харчоблоку, про що складені відповідні акти.

Упродовж навчального року медичними працівниками проведено міні-лекції та бесіди з учнями на тему: «Шкідливі звички», «Профілактика травматизму», «Особиста гігієна», «Профілактика харчових отруєнь», «Здоров’я – це найдорожчий скарб» тощо. А також згідно з графіком відвідувались  виховні години у класах та  батьківські збори. 

Робота медпункту контролюється адміністрацією ліцею, міською дитячою поліклінікою та Івано-Франківським міськрайонним управлінням держсанепідемслужби в Івано-Франківській області. У медпункті ведеться звітно-облікова медична документація в порядку, встановленому МОЗ України.

7.3 Організація харчування дітей. Вартість харчування.

Харчування ліцеїстів проводиться у їдальні ліцею-інтернаті. 

При цьому харчування ліцеїстів, які проживають у гуртожитку проводиться за кошти обласного бюджету. 

Приготування їжі здійснюється колективом кухні, до складу якого входять кухарі, дієтсестра, комірник, підсобні робітники. Заходи внутрішнього контролю здійснює адміністрація та профспілковий комітет ліцею.

Впродовж 2019/20 навчального року натуральні норми харчування, передбачені постановою Кабінету Міністрів України 734 від 08.08.2012р. (додаток 4) виконувалися практично в повній мірі. 

Середньоденна вартість харчування за рахунок коштів обласного бюджету склала: 55 грн/ добу на одного учня.

7.4. Організація відпочинку та оздоровлення дітей

Чинними нормативними документами не передбачено оздоровлення учнів ліцеїв та гімназій за рахунок бюджетних коштів. Відповідно, кошторисом академічного ліцею на 2019/20 навчальний рік такі кошти не передбачалися.

Оздоровлення працівників за рахунок фондів соціального страхування у минулому навчальному році не проводилося. 

 1. Проблемні  питання.
 • Недофінансування реконструкції майстерень під спальний корпус для учнів.
 • Брак фінансування на капітальний ремонт приміщень навчального закладу та спального корпусу, оновлення навчально-матеріальної бази (КЕКВ 2210, 2240).
 • Необхідна заміна шкільного автобуса.

Директор В.В.Стефанишин