Кадровий склад

ВІДОМОСТІ

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності

Педагогічні працівники Необхідна кількість, осіб Фактична кількість, осіб Відсоток потреби
85 85 85  

 

Педагогічні працівники, усього – 85

у тому числі ті, що:

мають відповідну освіту – 85

працюють у закладі освіти за сумісництвом:

– Рачій Б.І.;

-Кульчак Л.С.;

-Уманців Н.С.;

-Чуй О.В.;

– Пахомов Ю.Д.;

-Козленко Я.В.;

-Василів М.М.

 

 

  1. Інформація про якісний склад педагогічних працівників
Найменування навчальної дисципліни Прізвище, ім’я та по батькові Повне найменування посади Повне найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту) Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження) Педагогічний стаж (повних років) Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, вид документа, дата видачі)
математика та інформатика АДАМЧУК

Наталія Михайлівна

Вчитель інформатики Прикарпатський

університет ім Стефаника

30.06.1994 р.;

спеціальність- математика і інформатика;

кваліфікація- вчитель математики і інформатики

вчитель математики та інформатики

«Спеціаліст вищої категорії»

29.03.2018р.

14 «Учитель математики та інформатики, керівник гуртка з предмету»

ОІППО

Свідоцтво про підвищення кваліфікації №5417

від 30.11.2015р.

Історія,

 

Андрейчук

Людмила

Зеновіївна

Вчитель історії Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника

21.06.1994р.;

спеціальність- історія і методика виховної роботи;

кваліфікація- вчитель історії,

методист з виховної роботи

 

«Спеціаліст вищої категорії»

31.03.2015р.

24 «Учитель історії та суспільствознавчих дисциплін, етики, правознавства, основ філософії, громадянської освіти, предмета «Людина і світ», керівник гуртків з предмета»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації  №1232 від 28.02.2014р.

Історія Арабчук

Іван

Михайлович

Вчитель предмету «Захист Вітчизни» Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника

01.07.2008р.»;

спеціальність- історія;

кваліфікація- історик, викладач

«Спеціаліст 1 категорії

29.03.2018р.

7 «Викладач предмету «Захист Вітчизни, керівник гуртка з предмета»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації   № 2882 від 30.05.2014р

 

             
Математика Бережанська

Оксана

Михайлівна

Вчитель математики Прикарпатський університет ім. В.Стефаника

28.06.1996р.;

кваліфікація-вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки

«Спеціаліст 1 категорії»

24.03.2016 р.

15 «Учитель, викладач математики, керівник гуртка з предмета»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації   № 5696

від 11.12.2015р.

Історія Березовська

Оксана

Василівна

Вихователь Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника

01.072014р.

спеціальність-

історія, кваліфікація- історик, викладач

«Спеціаліст» 2  
Релігієзнавство Боберська

Наталія

Володимирівна

Вчитель християнської етики Прикарпатський університет ім. В.Стефаника

30.06.2000р.;

спеціальність-«Релігієзнавство»;

кваліфікація Релігієзнавець, викладач

Спеціаліст 1 категорії 28.03.2014р. 13 «Учитель основ християнської етики, керівник гуртка з предмета

Свідоцтво про підвищення кваліфікації   №ПК

0213637680218

від 08.02.2018р.

 

 

 

 

Англійська мова Боднарчук

Оксана

Тарасівна

Вчитель нглійської

мови

Прикарпатський університет ім. В.Стефаника

30.06.2002р.;

спеціальність-«Мова та література (англійська);

кваліфікація-філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури

Спеціаліст вищої категорії

31.03.2017р.

16 «Учитель англійської мови, керівник гуртка з предмета»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації   №862 від 13.02.2015р.

Хімія Бойчук

Ірина

Михайлівна

Вчитель хімії Київський університет ім.Т.Шевченка

29.06.1994р.;

спеціальність-біохімія;

кваліфікація-біолог-біохімік, викладач біології та хімії

 

Спеціаліст 1 категорії

29.03.2018р.

19 «Учитель біології, хімії, природознавства та основ здоров’я, керівник гуртка з предметів»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації   №ПК

02136376128517

Історія Бойчук

Леся

Ттарасівна

Вихователь Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

01.07.2009р.

спеціальність-історія

кваліфікація- історик-викладач.

Аспірантура Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника;

№49 від 30.10.12

Спеціаліст  
Декоративно-прикладне мистецтво Боднарук

Оксана

Романівна

Вчитель мистецтва та трудового навчання Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

30.06.2017р;

спеціальність- декоративно-прикладне мистецтво;

кваліфікація- бакалавр декоративно-прикладного мистецтва, вчитель дисциплін художньо-естетичного циклу

 

Спеціаліст  
Образотворче мистецтво, креслення і художня праця Валовіна

Світлана

Михайлівна

Вчитель креслення, мистецтво Прикарпатський університет ім.В.Стефаника 28.06.1994р;

спеціальність- образотворче мистецтво, креслення і художня праця;

кваліфікація- вчитель образотворчого мистецтва, креслення і художньої праці

 

Спеціаліст вищої категорії,

«Старший вчитель»

14.04.2014 року

24 «Педагог-організа-тор закладу загаль-ної середньої осві-ти»

Свідоцтво про під-вищення кваліфіка-ції  №ПК

02136376231718 від 06.0402018 року

Інформатика Василів

Микола

Миколайович

Вчитель інформатики Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника 30.06.2015р.;

спеціальність-економічна кібернетика

кваліфікація- магістр з економічної кібернетики

.

Спеціаліст 2 категорії, 2 Учитель(викладач) інформатики, керівник гуртків з предмета

Свідоцтво про під-вищення кваліфіка-ції  №ПК

02136376192918

від 16.03.2018 р.

Українська мова та література Василів

Оксана

Петрівна

Вихователь Глухівський національний педагогічний університет 30.06.2013р.

спеціальність-Українська мова і література

Кваліфікація- учитель української мови і літератури , зарубіжної літератури

Спеціаліст 5 Вихователь загальноосвітньої школи-інтернату

Свідоцтво про під-вищення кваліфіка-ції  від 12.10.2018р.

Історія Василюк

Юлія

Василівна

Вчитель історії Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г.Шевченка;

спеціальність-історія;

кваліфікація- історик-архівіст, викладач історії і суспільствознавства

24.06.1983р.

Спеціаліст вищої категорії, «Учитель-методист»

17.04.2015р.

35 Учитель історії та суспільствознавчих дисциплін,  правознавства, основ філософії, громадянської освіти, предмета «Людина і світ», керівник гуртків з предмета»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації  № 3438 від 20.06.2014р.

Математика, фізика Вельч

Галина

Семенівна

Вчитель математики Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім.В.Стефаника 29.06.1984р

спеціальність-математика і фізика

кваліфікація- вчитель математики і фізики

Спеціаліст вищої категорії, «Старший учитель»

25.03.2016р.

 

34 Учитель математики, керівник гуртка з предмету

Свідоцтво про підвищення кваліфікації   №2395 від 18.04.2014р.

Викладання в початкових класах Візнюк

Орися

Ярославівна

Вихователь Коломийське педагогічне училище

30.06.1986р.

  32 Вихователь загальноосвітньої школи-інтернату

Свідоцтво про під-вищення кваліфікації

ПК 02136376500017 від 27.10.2017р

Початкові класи Владика

Олександра Тадеївна

Вихователь Прикарпатський університет ім. В.Стефаника

29.06.1993р.

спеціальність-педпгогіка і методика початкового навчання;

кваліфікація –учитель початкових класів

Спеціаліст вищої категорії

«Старший вихователь»

28.03.2014р.

30 Вихователь загальноосвітньої школи-інтернату

Свідоцтво про підвищення кваліфікації   ПК

02136376258717

від 14.04.2017р.

Хімія Гаврилюк

Любов

Мирославівна

Вчитель хімії Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

01.07.2008р.

спеціальність-хімія;

кваліфікація- хімік, викладач хімії

Спеціаліст ІІ категорії

26.03.2012р.

10  
Історія Галян

Тарас

Васильович

Вихователь Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника 01.07.2011р.;

спеціальність-історія;

кваліфікація- історик, викладач історії

Спеціаліст ІІ категорії

28.03.2014р.

8 Вихователь загальноосвітньої школи-інтернату

Свідоцтво про підвищення кваліфікації   ПК

0213637662218

Початкове навчання Данилейчук

Ірина

Миколаївна

Вихователь Прикарпатський університет ім.В.Стефаника 30.06.1998р.

спеціальність-початкове навчання;

кваліфікація- учитель початкових класів і музики

 

Вихователь І категорії

05.04.2007р.

18 Вихователь загальноосвітньої школи-інтернату

Свідоцтво про підвищення кваліфікації №5556

від 28.11.2014р.

Українська мова і література Дворська

Марія

Миколаївна

Вчитель української мови і літератури Прикарпатський університет ім.В.Стефаника 30.06.1998р.

спеціальність-українська мова і література;

кваліфікація- філолог, викладач української мови і літератури

 

Спеціаліст вищої категорії,

«Старший вчитель»

28.03.2014р.

20 Учитель української мови і літератури, керівник гуртків з предмету

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02136376210618

від 23.03.2018р.

Українська мова і література Дженджеруха

Любов

Василівна

Вчитель української мови Прикарпатський національнийуніверситет ім.В.Стефаника 01.07.2009р.

спеціальність-українська мова і література;

кваліфікація- філолог, викладач української мови і літератури

 

Спеціаліст ІІ категорії

31.03.2017р.

6 Учитель української мови і літератури, керівник гуртків з предмету

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02136376306016

від 03.06.2018р.

Мова та література французька Дзюбінська

Ольга

Костянтинівна

Вчитель французької, англійської мови, зарубіжної літератури Прикарпатський національнийуніверситет ім.В.Стефаника 01.07.2008р.

спеціальність- мова та література французька;

кваліфікація- філолог, викладач французької, англійської мов та зарубіжної літератури

 

Спеціаліст І категорії

25.03.2016р.

 

9 Учитель зарубіжної літератури, керівник гуртка

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02136376459218

від 12.10.2018р.

Географія і біологія Дойонко Наталія Олексіївна Вчитель біології Новгородський державний педагогічний інститут

05.07.1986р.

спеціальність-географія і біологія;

кваліфікація-вчитель географії та біології

 

Спеціаліст вищої категорії,

«Старший вчитель»

17.04.2018р

24 Учитель біології, природознавства, основ здоров’я, керівник гуртка з предметів.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК

№02136376233316 від 22.04.2004р.

«Керівник загаль-ноосвітнього нав-чального закладу

Свідоцтво про під-вищення кваліфікації ПК

02136376134817 від 10.03.2017

 

  Думанський

Ярослав

Ярославович

Соціальний педагог Прикарпатський університет ім.В.Стефаника 30.06.2003р.

спеціальність-соціальний педагог;

кваліфікація- соціальний педагог, викладач соціальної педагогіки у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації, практичний психолог у закладах освіти

 

Спеціаліст ІІ категорії

29.03.2018р.

 

6 Соціальний педагог

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 3646

від 23.10.2015р.

Фізика Дудидра

Михайло

Михайлович

Вчитель фізики Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника 01.07.2011р.

спеціальність-фізика;

кваліфікація-фізик, викладач фізики

Спеціаліст вищої категорії,

17.04.2018р.

7 Учитель фізики та астрономії, керівник гуртків з предметів

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 02136376264617

від 14.04.2018р.

 

Математика Дутчак

Олеся

Степанівна

Вчитель математики Прикарпатський університет ім.В.Стефаника

30.06.2004р.

спеціальність-математика;

кваліфікація-математик, викладач

Спеціаліст вищої категорії,

учитель-методист»

15 Учитель математики, керівник гуртка з предмета

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК

02136376253317

14.04.2017р.

Математика Єрмохіна Галина Ігорівна Вчитель математики Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

01.07.2006р.

спеціальність-математика;

кваліфікація-математик, викладач

Спеціаліст ІІ категорії

28.03.2014р.

11 Учитель математики, керівник гуртка з предмету

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 4550 від 18.10.2011р.

Російська мова і література, українська мова і література Капущак

Світлана

Олександрівна

Вчитель української мови і літератури Прикарпатський університет ім.В.Стефаника

24.06.1996р.

спеціальність- російська мова і література, українська мова і література;

кваліфікація- вчитель російської мови і літератури, української мови і літератури

Спеціаліст вищої категорії,

«Старший вчитель»

28.03.2014р.

24 Учитель української мови і літератури, керівник гуртка з предметів

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02136376483117

27.10.2017р.

Російська мова і література, українська мова і література Карман

Наталія

Богданівна

Вчитель української мови і літератури Прикарпатський університет ім.В.Стефаника

30.06.1997р.

спеціальність- російська мова і література, українська мова і література;

кваліфікація-учитель російської мови і літератури, української моваи і літератури

Спеціаліст вищої категорії,

«Вчитель-методист»

28.03.2014р.

21 Учитель української мови і літератури, керівник гуртка з предметів

Свідоцтво про підвищення кваліфікації №1931 від 13.03.2015

Російська мова і література Козленко

Ярослава

Василівна

Вчитель зарубіжної літератури Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В.Стефаника

30.06.1987 р.

спеціальність- російська мова і література;

кваліфікація-учитель російської мови і літератури.

Спеціаліст вищої категорії,

«Старший вчитель»

29.03.2018 р.

33 Учитель зарубіжної літератури, керівник гуртка з предмета

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02136376299217

від 26.05.2017 року

Образотворче мистецтво Кот

Надія

Павлівна

Вчитель художньої культури, технологій Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

01.07.2011р.

спеціальність- образотворче мистецтво математика;

кваліфікація-художник-дизайнер образотворчого мистецтва, викладач

Спеціаліст І категорії

29.03.2018р.

6 Учитель музич-ного мистецтва

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02436376599517

Правознавство Кульчак

Леся

Степанівна

Вчитель правознавства Прикарпатський університет ім.В.Стефаника

30.06.1999р.

спеціальність-правознавство;

кваліфікація-юрист

 

Спеціаліст вищої категорії,

«Вчитель-методист»

12.04.2016р.

17 Учитель історії та суспільствознавчих дисциплін, громадської освіти, керівник гуртків з предметів

Свідоцтво про підвищення кваліфікації №2339

від 05.04.2013р.

Українська мова і література Купчак

Ірина

Антонівна

Вихователь Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В.Стефаника

28.06.1981р.

спеціальність- українська мова і література;

кваліфікація-вчитель української мови і літератури;

 

«Вихователь-методист»

28.03.2014р.

41 Вихователь загальноосвітньої школи-інтернату

Свідоцтво про підвищення кваліфікації №5313 від 22.11.13

Економічна і соціальна географія Курган

Лілія

Михайлівна

Вчитель економіки, предмету «Захист Вітчизни» Львівський національний університет імені Івана Франка

29.06.2002р.

спеціальність-економічна і соціальна географія;

кваліфікація-економіко-географ, викладач.

Спеціаліст вищої категорії

18.04.2017р.

 

16 Учитель предмету «Захист Вітчизни», керівник гуртка

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02136376152918 від 02.03.18

Географія Курташ

Іванна

Дмитрівна

Вихователь Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

01.06.2012р.

спеціальність- географія;

кваліфікація-вчитель географії та основ економіки, організатор краєзнавчо-туристичної роботи.

  2  
Історія Лемко

Андрій

Іванович

Вчитель історії Прикарпатський університет ім.В.Стефаника

30.06.2004р.

спеціальність-історія;

кваліфікація-історик, викладач.

Спеціаліст вищої категорії

29.03.2013р.

«Старший учитель»

18.04.2017р.

15 Керівник загально-освітнього навчального закладу, учитель історії, керівник гуртка з предмета

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК

02136376162718

06.03.2018р.

Фізика Лемчак

Володимир

Миколайович

Вчитель фізики Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В.Стефаника

28.06.1968р.

спеціальність-фізика;

кваліфікація-вчитель фізики середньої школи

Спеціаліст вищої категорії

«Старший учитель»

17.04.2018р.

 

51 Вчитель фізики та астрономії, керівник гуртка з предметів

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК

02136376516017

03.11.2017р.

Фізичне виховання Лесів

Володимир

Васильович

Вчитель фізичної культури Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

05.06.2012р.

спеціальність-фізичне виховання;

кваліфікація-вчитель фізичної культури, організатор туристичної роботи

 

  6  
Українська мова і література, англійська мова Ліцовська

Олександра

Петрівна

Вчитель англійської мови Прикарпатський  університет ім.В.Стефаника

30.06.1997р.

спеціальність- українська мова і література, англійська мова;

кваліфікація-вчитель української мови і літератури та англійської мови

Спеціаліст вищої категорії

25.03.2016р.

19 Учитель англійської мови, керівник гуртка з предмета

Свідоцтво про підвищення кваліфікації №1911 від 06.03.2013р.

Мова і літе-ратура(англійська) Лозяк

Оксана

Іванівна

Вихователь Ужгородський національний університет

30.06.2014р.

спеціальність-мова і література(англійська);

кваліфікація-магістр філології, викладач англійської мови та світової літератури

  1  
Німецька мова і література Люклян

Олег

Ігорович

Вчитель німецької мови Прикарпатський  університет ім.В.Стефаника

30.06.1999р.

спеціальність- Іноземні мови(німецька мова і література);

кваліфікація-філолог, викладач німецької мови і літератури

Спеціаліст вищої категорії

«Старший учитель»

31.03.2015р.

 

19 Вчитель німецької мови, керівник гуртка

Свідоцтво про підвищення кваліфікації №829

від 14.02.2014р.

Німецька мова і література Люклян

Світлана

Михайлівна

Вихователь Мелітопольський державний педагогічний університет

29.06.2007р.

спеціальність-педагогіка і методика середньої освіти,мова і література (німецька);

кваліфікація-вчитель німецької мови і зарубіжної літератури

Спеціаліст І категорії

28.03.2014

15 Вихователь загальноосвітньої школи-інтернату

Свідоцтво про підвищення кваліфікації   № 4233 від 04.10.2013р.

Історія Мартинюк

Тетяна Іванівна

Вихователь Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

31.12.2018р.

спеціальність- середня освіта (історія);

кваліфікація-історик, вчитель історії,  викладач

     
Інформатика Мельник

Іван

Богданович

Вчитель інформатики Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

01.07.2008р.

спеціальність-інформатика;

кваліфікація-фахівець з інформатики, викладач

Спеціаліст вищої категорії

17.04.2018р.

10 Вчитель інформатики, керівник гуртка з предмета

Свідоцтво про підвищення кваліфікації   ПК 02136376450017

від 13.10.2017р.

Біологія Мельник

Оксана

Федорівна

Вчитель біології Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

01.07.2009р.

спеціальність-біологія;

кваліфікація-біолог, викладач біології

Спеціаліст 9  
Математика Мулик

Віра

Альбертівна

Вихователь Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В.Стефаника

01.07.1977р.

спеціальність-фізика;

кваліфікація-вчитель фізики середньої школи

Спеціаліст вищої категорії

18.04.2017р

36 Вихователь загальноосвітньої школи-інтернату

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК

02136376297616 від 27.05.2016р.

Математика Никируй

Олександра

Дмитрівна

Вчитель інформатики та математики Прикарпатський  університет ім.В.Стефаника

30.06.2002р.

спеціальність-математика;

кваліфікація-математика, викладач

Спеціаліст вищої категорії

17.04.2018р.

16 Учитель математики, керівник гуртка

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК

02136376497317 від 17.10.2017р.

Психологія Орловська

Мар’яна

Ігорівна

Вихователь Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

05.07.2013р.

спеціальність-психологія;

кваліфікація-психолог, викладач

Спеціаліст 3  
Українська мова і література Паснак

Марія

Володимирівна

Вихователь Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В.Стефаника

23.06.1979р.

спеціальність-українська мова і література;

кваліфікація-вчитель української мови і літератури

Спеціаліст вищої категорії

«Вихователь-методист»

18.04.2017р.

43 Вихователь загальноосвітньої школи-інтернату

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК

02136376510916 від 28.10.2016р.

Хімія Пахомов

Юрій

Дмитрович

Вчитель хімії Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

01.07.2011р.

спеціальність-хімія;

кваліфікація-хімік, викладач хімії

Аспірантура Прикарпатського національного університету

31.10.2015р

спеціальність-хімія високомолекулярних сполук

Спеціаліст ІІ категорії з дисциплін «Хімія», «Біологія»

24.03.2015р.

5 Викладач біології, хімії, природознавства, основ здоров’я, керівник гуртків з предметів

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 1272 від 06.03.2015р.

 

Інформатика Петрик

Сергій

Михайлович

Вчитель інформатики Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

01.07.2008р.

спеціальність-інформатика;

кваліфікація-фахівець з інформатики, викладач

 

Спеціаліст  
Українська мова і література Рассуждай

Ольга

Миколаївна

Вихователь Одеський державний університет ім .І.І.Мечникова

30.06.1989р.

спеціальність- Українська мова і література;

кваліфікація-філолог, викладач української мови і літератураи

Спеціаліст вищої категорії

14.04.2014р.

37 Вихователь загальноосвітньої школи-інтернату

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК

02136376500117 від 27.10.2017р.

Фізика Рачій

Богдан

Іванович

Вчитель фізики Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

01.07.2005р.

спеціальність-фізика;

кваліфікація-фізика, викладач

Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

спеціальність-фізика і хімія поверхні;

ступінь-доктор фізико-математичних наук

26.06.2017р.

 

Спеціаліст І категорії

28.03.2014р.

Доктор наук

26.06.2017р.

«Старший учитель»

17.04.2018р

9 Учитель фізики, керівник гуртка з предмета

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 3575 від19.09.2008р.

Хімія Рачій

Надія

Володимирівна

Вчитель хімії Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

01.07.2008р.

спеціальність-хімія;

кваліфікація-хімік, викладач хімії

 

Спеціаліст 7 Учитель (викладач) хімії, керівник гуртка з предмета

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК

02136376621918 від 14.12.2018р.

Російська мова і література Римар

Оксана

Василівна

Вчитель зарубіжної літератури Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В.Стефаника

29.06.1983р.

спеціальність-російська мова і література;

кваліфікація-вчитель російської мови і літератури

Спеціаліст вищої категорії,

«Старший вчитель»

18.04.2017р.

33 Учитель зарубіжної літератури, керівник гуртка з предмета

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК

02136376517616 від 27.10.2016р.

Хімія Рочняк

Наталія

Михайлівна

Вчитель хімії Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

01.07.2008р.

спеціальність-хімія;

кваліфікація-хімік, викладач хімії

 

Спеціаліст ІІ категорії

30.03.2012р.

 

8  
Історія Савіцька

Ірина

Ярославівна

Вихователь Прикарпатський  університет ім.В.Стефаника

01.06.2012р.

спеціальність-історія;

кваліфікація-історик, викладач

Спеціаліст    
Історія Садкова Наталія

Яківна

Вчитель історії, Людина і суспільство Прикарпатський  університет ім.В.Стефаника

30.06.2001р.

спеціальність-історія;

кваліфікація-історик, викладач

Спеціаліст вищої категорії,

«Вчитель-методист»

17.04.2018р.

13 Учитель історії та суспільствознавчих дисциплін,  правознавства, основ філософії, громадянської освіти, предмета «Людина і світ», керівник гуртків з предмета»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації  ПК 01236376556917  від 17.11.2017р.

Математика Сапа

Марія

Михайлівна

Вихователь Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

30.06.2014р.

спеціальність-математика;

кваліфікація-математик, викладач.

 

Спеціаліст ІІ категорії

29.03.2018р.

 

4  
Біологія Сегида

Тетяна Олегівна

Вчитель біології, екології Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

01.07.2006р.

спеціальність-біологія;

кваліфікація-біолог, викладач.

 

Спеціаліст вищої категорії,

18.04.2017р.

12 Учитель біології, екології, природознавства, основ здоров’я, керівник гуртка з предметів.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК

0213637633216 від 05.02.2016р.

 

Початкове навчання Семанів

Ольга

Михайлівна

Вихователь Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

05.07.2005р.

спеціальність-початкове навчання;

кваліфікація-вчитель початкових класів.

 

Спеціаліст І категорії

25.03.2016р.

 

11 Вихователь загальноосвітньої школи-інтернату

Свідоцтво про підвищення кваліфікації №4008 від 03.10.2014р.

Історія Середюк

Марія

Степанівна

Вихователь Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

01.07.2008р.

спеціальність-історія;

кваліфікація-історик, викладач.

 

Спеціаліст ІІ категорії

30.03.2012р.

 

9 Вихователь загальноосвітньої школи-інтернату

Свідоцтво про під-вищення ква-ліфікації № 5241 від 18.10.2011р.

Фізичне культура Семотюк
Микола

Ілліч

Вчитель фізичного виховання Львівський державний інститут фізичної культури

01.03.2012р.

спеціальність-Фізичне виховання;

кваліфікація-магістр фізичного виховання і спорту, викладач фізичного виховання і спорту.

 

     
Педагогіка і пси-хологія дошкілля Статкевич

Ганна

Богданівна

Вихователь Прикарпатський університет ім.В.Стефаника

27.09.2000р.

спеціальність-педагогіка і психологія дошкілля;

кваліфікація- викладач дошкільної педагогіки і психології, вихователь.

     
Іноземні мови Страчук

Галина

Дмитрівна

Вихователь Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В.Стефаника

18.06.1990р.

спеціальність-іноземні мови;

кваліфікація-вчитель англійської і німецької мови

Спеціаліст вищої категорії,

31.03.2015р.

26 Вихователь загальноосвітньої школи-інтернату

Свідоцтво про під-вищення ква-ліфікації №4007 від 03.10.2014р.

Історія Ткач

Олег

Михайлович

Вчитель історії Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

01.07.2008р.

спеціальність-історія;

кваліфікація-історик, викладач.

 

Спеціаліст І категорії

31.03.2017р.

 

10 Учитель історії та суспільствознавчих дисциплін,  правознавства, основ філософії, предмета «Людина і світ», керівник гуртків з предмета»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації  № 1364 від 27.02.2015р.

Українська мова і література Уманців

Наталія

Степанівна

Вчитель української літератури Прикарпатський університет ім.В.Стефаника

29.06.1994р.

спеціальність- українська мова і література;

кваліфікація- вчитель української мови і літератури

Спеціаліст вищої категорії,

«Вчитель-методист»

31.03.2017р.

29 Вчитель української мови і літератури, керівник гуртка

Свідоцтво про підвищення кваліфікації  № 1941 від 13.03.2015р.

Історія Федора Наталія

Василівна

Вчитель історії Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

01.07.2006р.

спеціальність-історія;

кваліфікація-історик, викладач.

 

Спеціаліст І категорії

31.03.2017р.

 

12 Учитель історії та суспільствознавчих дисциплін (етики,  правознавства, основ філософії, громадянської освіти, предмета «Людина і світ», керівник гуртків з предмета»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 4229 від 02.10.2015р.

Географія Фелик

Олександра

Михайлівна

Вчитель географії Львівський державний університет ім. І.Франка

27.06.1995р.

спеціальність-географія;

кваліфікація-географ, викладач.

 

Спеціаліст вищої категорії

01.04.2009р

22 Учитель географії і природознавства, керівник гуртка з предмета

Свідоцтво № 2220

від 25.04.2008р.

Біологія Ференц

Надія

Іванівна

Вчитель біології, екології Чернівецький ордена Трудового Червоного Прапора державний університет

21.06.1980р.

спеціальність-біолог

ія;

кваліфікація-біологія, викладач біології та хімії.

 

 

Спеціаліст вищої категорії,

«Старший вчитель»

31.03.2015р.

38 Учитель біології, екології, природознавства та основ здоров’я, керівник гуртка з предметів

Свідоцтво № 498

від 07.02.2014р.

Початкове навчання та образотворче мистецтво Фущич

Уляна

Степанівна

Вихователь Прикарпатський університет ім.В.Стефаника

30.06.1997р.

спеціальність- початкове навчання та образотворче мистецтво;

кваліфікація- вчитель початкових класів та образотворчого мистецтва

Спеціаліст вищої категорії,

«Вихователь-методист»

17.04.2018р.

17 Вихователь загальноосвітньої школи-інтернату

Свідоцтво про під-вищення ква-ліфікації

ПК 02136376258417 від 19.04.2017р.

Українська мова Худин

Галина

Михайлівна

Вчитель української мови і літератури Чернівецький ордена Трудового Червоного Прапора державний університет

22.06.1979р.

спеціальність-біолог

ія;

кваліфікація-біологія, викладач біології та хімії

Спеціаліст вищої категорії,

«Старший вчитель»

25.06.2014р.

33 Вчитель української мови і літератури, керівник гурка з предметіів

Свідоцтво про під-вищення кваліфікації

ПК 021363763336618 від 08.08.2018р.

Фізика, англійська мова та література Худоногова

Марія

Андріївна

Вчитель фізики та астроноиії Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

01.07.2014р.

спеціальність-мова і література (англійська);

кваліфікація-філолог, викладач англійської мови і зарубіжної літератури.

Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

30.06.2014р.

спеціальність- фізика;

кваліфікація-фізик, викладач.

 

Спеціаліст 1  
Педагогіка і методика середньої освіти, фізична культура Цуркан

Андрій

Яремович

Вчитель фізичної культури Прикарпатський університет ім.В.Стефаника

05.07.2004р.

спеціальність- Педагогіка і методика середньої освіти, фізична культура;

кваліфікація- вчитель фізичної культури, організатор туристичної діяльності.

Спеціаліст вищої категорії,

«Старший вчитель»

17.04.2018р.

17 Учитель фізичної культури, керівник гуртка, секції з предмета

Свідоцтво про під-вищення ква-ліфікації

ПК 02136376140217 від 03.03.2017р.

Біологія Чуй

Ольга

Василівна

Вчитель біології Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

02.07.2002р.

спеціальність-біологія;

кваліфікація-біолог, викладач.

Національна академія наук України

12.05.2016р.

Кандидат біологічних наук

 

Спеціаліст вищої категорії,

«Старший вчитель»

17.04.2018р.

Кандидат біологічних наук

 

5  
Народна художня творчість Чужак

Василь

Миколайович

Керівник гуртка Калуський коледж культури і мистецтв

Народна художня творчість

кваліфікація-організатор культурно-дозвіллевої діяльності, керівник аматорського творчого колективу

Молодший спеціаліст  
Польська мова і література, українська мова і література Шкоропаняк

Наталія

Олексіївна

Вихователь Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

30.06.2018р.

спеціальність-філологія;

кваліфікація-філологія, вчитель польської мови і літератури, української мови і літератури, викладач.

 

Спеціаліст  
Українська мова і література Яницька

Галина

Григорівна

Вчитель української мови і літератури Прикарпатський університет ім.В.Стефаника

30.06.2000р.

спеціальність- українська мова і література;

кваліфікація- філолог, викладач української мови і літератури .

Спеціаліст вищої категорії,

«Старший вчитель»

28.03.2014р.

18 Учитель мови і літератури, керівник гуртка з предмета

Свідоцтво про під-вищення ква-ліфікації

ПК 02136376478518 від 19.10.2018р.

Російська мова і література Янишин

Марія

Михайлівна

Вихователь Прикарпатський університет ім.В.Стефаника

26.06.1997р.

спеціальність- російська мова і література;

кваліфікація- учитель російської мови і літератури .

Спеціаліст І категорії

28.03.2014р.

18 Вихователь загальноосвітньої школи-інтернату

Свідоцтво про під-вищення ква-ліфікації

ПК 02136376454418 від 12.10.2018р.

Українська мова і література Яцишин

Світлана

Володимирівна

Вихователь Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В.Стефаника

26.06.1987р.

спеціальність- українська мова і література;

кваліфікація-вчитель української мови і літератури

Спеціаліст вищої категорії,

вихователь-методист

14.04.2014р.

30 Вихователь загальноосвітньої школи-інтернату

Свідоцтво про під-вищення ква-ліфікації

ПК 0213637662118 від 16.02.2018р.

Українська мова і література Янклевич

Стефанія

Степанівна

Вихователь Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В.Стефаника

26.06.1989р.

спеціальність- українська мова і література;

кваліфікація-вчитель української мови і літератури

Спеціаліст вищої категорії

18.04.2017р.

32 Вихователь загальноосвітньої школи-інтернату

Свідоцтво про під-вищення ква-ліфікації

ПК 02136376511016 від 28.10.2016р.

Англійська та французька мова і література Ярема

Наталія

Леонідівна

Вчитель англійської мови і зарубіжної літератури Київський національний лінгвістичний університет

14.06.2007р.

спеціальність- мова і література (внглійська, французька);

кваліфікація-філолог, викладач англійської та французької  мов і зарубіжної літератури

Спеціаліст І категорії

29.03.2018р.

11 Учитель англійської мови, керівник гуртка з пр Свідоцтво про під-вищення ква-ліфікації

№ 5927 від 12.12.2014р.

Особи, які працюють за основним місцем роботи – 78

Особи, які працюють за сумісництвом – 7 чол.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/liceu151/public_html/wp-includes/functions.php on line 4217

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/liceu151/public_html/wp-includes/functions.php on line 4217