ВІДОМОСТІ

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності

Педагогічні працівники Необхідна кількість, осіб Фактична кількість, осіб Відсоток потреби
80 80 80

Штатна чисельніст – 130

Педагогічні працівники, усього – 80

у тому числі ті, що:

мають відповідну освіту – 80

працюють у закладі освіти за сумісництвом: 9

 

  1. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Методист – 12

Вища – 44

І кат. – 12

ІІ кат. – 9

Спеціалісти – 15