ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до робочих навчальних планів Івано-Франківського

академічного ліцею-інтернату  

Івано-Франківської обласної ради

 на 2020/202І навчальний рік за  правовим, біолого-хімічним,   інформаційно-технологічним, спортивним  профілями навчання та профілем української філології

 

        Робочі   навчальні  плани Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату для  8-9-х класів,  складені за Освітніми програмами загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату, затвердженими наказом директора від І.08.20І8р. № 2І9 “Про затвердження освітніх програм ліцею-інтернату”.

 

Навчання здійснюється за шестиденним робочим тижнем. Освітній процес організовується за змішаною формою.

Відповідно до нормативно-правових документів навчальні плани включають в себе:

 

І. Профіль української філології

 

 

  • Інваріантна складова: згідно з Типовою освітньою програмою. Здійснено перерозподіл годин в межах І5%. А саме:
  • 9-Ф клас:

– І год. фізики; 0,5год. хімії використано на іноземну мову;

– 0,5 год. основ здоров`я використано на історію України.

1.2. Варіативна складова: виділено додатковий час на поглиблене вивчення  української мови та літератури (профільні програми), іноземної мови, історії України, математики, основ християнської етики, факультативів, спецкурсів та консультації.

1.3. Профілюючими предметами є українська мова і література.

При вивченні  української мови в  класі з  наповнюваністю  28   і більше учнів  здійснюється поділ на дві групи. При вивченні української літератури  в 10-11-х проводяться  лекційні та семінарські заняття. Поділ навчального  матеріалу здійснюється у співвідношенні 2:1. При проведенні семінарських занять клас ділиться на дві групи з  наповнюваністю  28   і більше учнів.

 

ІІ. Правовий профіль

 

2.1. Інваріантна складова: згідно  з Типовою освітньою програмою.

Здійснено перерозподіл годин в межах І5%. А саме:

  • 8-П клас:

– 0,5 год. зарубіжної літератури використано на всесвітню історію;

  • 9-П клас:

– І год. фізики використано на іноземну мову;

– 0,5 зарубіжної літератури використано на українську мову.

 

2.2. Варіативна складова:   виділено додатковий  час на поглиблене вивчення історії  України,  всесвітньої історії та права (профільні програми),  іноземної мови, основ  християнської етики,  спецкурсів, факультативів, консультації.

Профілюючими предметами є:

правознавство, історія України.  При вивченні предмету «Історія України» в 10-11-х класах з наповнюваністю 28 і більше учнів  здійснюється поділ на дві групи для проведення семінарських занять. Поділ навчального матеріалу при проведенні лекційних та семінарських занять здійснюється у співвідношенні 2:1.

 

 

ІІІ. Інформаційно-технологічний профіль

 

  3.1. Інваріантна складова: згідно з Типовою освітньою програмою.     Здійснено перерозподіл годин в межах І5%. А саме:

  • 8-І клас:

– 0,5 год. хімії використано на українську мову;

– 0,5год. біології та 0,5 год. основ здоров`я використано на іноземну мову;

  • 9-І клас:

– 0,5 год. мистецтва використано на українську мову;

– 0,5год. біології та 0,5 год. основ здоров`я використано на іноземну мову.

 

3.2. Варіативна складова: виділено додатковий час на  вивчення алгебри і геометрії, інформатики (11-й клас – профільні програми),    іноземної мови, основ  християнської етики, консультації з навчальних предметів. Години, відведені на  технологічну освіту, використані для вивчення комп’ютерних технологій.

3.3. Профілюючими предметами є інформатика та інформаційні технології.

 

ІV. Біолого-хімічний профіль

 

  4.1. Інваріантна складова: згідно з Типовою освітньою програмою.

Здійснено перерозподіл годин в межах І5%. А саме:

  • 9-Б клас:

– 0,5 год. фізики та 0,5 основ здоров`я використано на іноземну мову;

 

4.2. Варіативна складова: виділено додатковий час на поглиблене вивчення   предметів біології та хімії (8-9-й клас) та основ християнської етики.

 

4.3. Профілюючими предметами є біологія і хімія, при вивченні яких в  10-11-х класах з наповнюваністю 28 і більше учнів здійснюється поділ на дві групи для проведення лекційних, лабораторних та практичних занять.

Поділ навчального матеріалу  здійснюється в співвідношенні 2:1.

Додатковий час використано на вивчення математики, факультативи та консультації з предметів.

 

 

  1. V. Спортивний профіль

 

 

   5.1. Інваріантна складова: згідно з Типовою освітньою програмою.

Здійснено перерозподіл годин в межах І5%. А саме:

  • 8-А, 8-В класи:

-1 год. зарубіжної літератури; 0,5 год. мистецтва та 05 год. фізики використано на іноземну мову;

– 0,5 год. хімії використано на українську мову.

  • 9-А, 9-В класи:

–  І год. зарубіжної літератури та  0,5год. мистецтва використано на іноземну мову;

– 0,5 год. хімії використано на історію України;

– 0,5 год. фізики використано на українську мову.

 

5.2. Варіативна складова:  виділено додатковий час на вивчення  іноземної мови, фізичної культури та спортивної спеціалізації (футбол), біології, історії України, української мови, факультативи.

 

 

 

 Директор ліцею-інтернату                               Василь  Стефанишин

Профілюючими предметами є біологія і хімія, при вивчені яких в класах з наповнюваністю 28 і більше учнів вводиться поділ на дві підгрупи для проведення семінарських, лабораторних та практичних робіт. А поділ навчального матеріалу теоретичних і лабораторних практичних, та семінарських занять здійснюється у співвідношенні 2:1.

 

Робочий навчальний план

Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату

Івано-Франківської обласної ради

для 8, 9 класів

біолого-хімічного профілю

на 2020/2021 навчальний рік

 

 

Освітні галузі

 

       Навчальні

        предмети

Кількість годин

на тиждень

Кількість годин

на тиждень

 

8 -Б

 

 9-Б

Мова і література

 

Українська мова 2 2

 

Українська

література

2 2
Іноземна мова 2+1 2+1
Зарубіжна література 2 2
Суспільствознавство Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1

 

Основи правознавства 1
Мистецтво* Мистецтво 1 1
Математика Алгебра 2 2
Геометрія 2 2
Природознавство Біологія 2+2 2+2
Географія 2 1,5
Фізика 2 2,5
Хімія 2+2 2+2
Технології Трудове навчання 1 1
Інформатика 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 0,5
Фізична культура 3 3
Години на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, курсів 3,5  

3

Разом 30,5+5 31+5
Додатковий час на  навчальні предмети, індивідуальні заняття та консультації 2  

1

Основи християнської етики 0,5
Гранично допустиме навчальне

навантаження на учня:

33 33
Всього

( без урахування поділу класів на групи)

33+3 33+3

 

 

  Робочий навчальний план

Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату

Івано-Франківської обласної рад   для 10-11-го класів

біолого-хімічного профілю на 2020/2021 навчальний рік

 

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах
11-Б
Базові предмети 26+7
Українська мова 2
Українська  література 2
Зарубіжна література 1
Іноземна мова 2
Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Громадянська освіта
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1
Біологія і екологія 2+3
Географія 1
Фізика і астрономія 4
Хімія 2+3
Фізична культура 3
Захист України 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети: 3
Інформатика

Мистецтво

1,5

1,5

Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття 9
Консультація з української мови

Консультація з іноземної мови (німецька мова)

1

1

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *