Домашнє завдання для дистанційного виконання
№з/п Клас Предмет Домашнє завдання
1 10Б Інформатика Служби обміну миттєвими повідомленнями
2 10Б технології Підготуватись до захисту проекту
3 10Б Фізика Імпульс. Закон збереження імпульсу. Впр.12 (1,2)
4 10Б Художня культура Розділ III, повторити конспект, підготуватись до самостійної роботи.
5 10Б нім.м. робочі листки: вивчити лексику про комп’ютер інтернет, опрацювати текст Computer und Internet
6 10І Англійська мова Написати твір на тему: ’’Будинок моєї мрії’’.
7 10І Всесвітня історія Франція та Німеччина в 20-30-тих роках XX століття.
8 10І Географія Географія світового транспорту. Міжнародний туризм. Всесвітні економічні відносини. Форми всесвітніх економічних відносин.
9 10І ІКТ Робота з редактором формул
10 10І Історія України III-IV універсал Центральної ради. Брест-Литовський мирний договір.
11 10І Історія України ІІІ та ІV Універсал Центральної Ради. Підготуватись до с/р
12 10І Математика Параграф 14-17
13 10І ОАП Побудова алгоритмів з вкладеними розгалуженнями.
14 10І Українська література Поема ’’Мойсей’’,  вивчити уривок із прологу до слів ’’І в день воскресний…’’. Прочитати ’’Сойчине крило’’.
15 10І Українська мова Орфоепічні норми. Правильна вимова голосних і приголосних звуків. Підготуватися до диктанту
16 10І Фізика Потенціальна і кінетична енергія. Імпульс.
17 10І Фізика Імпульс. Закон збереження імпульсу. Впр.16 (1,2,3,4)
18 10І Художня культура Розділ III, повторити конспект, підготуватись до самостійної роботи.
19 10І нім.м. робочі листки: вивчити лексику про комп’ютер інтернет, опрацювати текст Computer und Internet
20 10П Алгебра Степенева функція §8, №295(а,б), 293(а), 303(а,б), 304(а)
21 10П Англ.м. Підготуватись до контролю навичок письма(тема на вибір): «Why do we need to learn English», «Healthy food», «What do we need to be successful»
22 10П Біологія Цитоплазма, її компоненти
23 10П Всесвітня історія Повторити § 24-28, хронологію та термінологію. Вивчити § 29, Тема – США
24 10П Геометрія Перпендикулярні площини §30, № 1079,1082
25 10П Інформатика § 3-4, ст.. 225 Тема. Служба миттєвого обміну повідомленнями. Робота з електронною поштою.
26 10П Історія України ІІІ та ІV Універсал Центральної Ради. Бій під Крутами. Практичне заняття
27 10П Правознавство Дія нормативних актів у часі і просторі та щодо кола осіб(самостійна робота). Повторити – Законодавчий процес
28 10П технології Підготуватись до захисту проекту
29 10П Укр.літ. І. Франко, поема «Мойсей». Вивчити на пам’ять уривок із прологу до поеми. Читати «Сойчине крило»
30 10П Укр.м. Правопис слів іншомовного походження, ст.98. Вправа 142,144
31 10П Фізика § 23-24 Основи статики. Рівновага важеля
32 10П Хімія Підготоватись до к/р (семестрова)
33 10П Художня культура Розділ III, повторити конспект, підготуватись до самостійної роботи.
34 10п Заруб. літ Еволюція образу Раскольнікова й розвінчання теорії сильної особистості, «надлюдини».Розкриття складності та суперечливості духовного світу людини.
35 10П нім.м. робочі листки: вивчити лексику про комп’ютер інтернет, опрацювати текст Computer und Internet
36 10Ф Інформатика Служби обміну миттєвими повідомленнями
37 10Ф Історія Прикарпаття Підготуватись до захисту проекту на тему «Визначні історико-архітектурні місця Прикарпаття»(по групах)
38 10Ф Історія України ІІІ та ІV Універсал Центральної Ради. Підготуватись до с/р
39 10Ф Літ. студія Написати літературну казку. Створити автобіографію у художньому стилі.
40 10Ф Практикум Повторити види односкладних речень.
41 10Ф технології Підготуватись до захисту проекту
42 10Ф Укр. літ. Прочитати новелу І.Франка «Сойчине крило». Підготуватися до контрольної роботи.
43 10Ф Укр. мова Повторити правила транскрипції. Підготуватися до контрольної роботи.
44 10Ф Фізика Імпульс. Закон збереження імпульсу. Впр.12 (1,2)
45 10Ф Художня культура Розділ III, повторити конспект, підготуватись до самостійної роботи.
46 10ф Заруб. літ Роман «Злочин і кара» як утілення нового, поліфонічного типу художнього мислення. Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї твору. Еволюція образу Раскольнікова і розвінчання теорії сильної особистості, «надлюдини». Розкриття складності та суперечливості духовного світу людини. Система образів роману, значення і символіка його назви.
47 10Ф нім.м. робочі листки: вивчити лексику про комп’ютер інтернет, опрацювати текст Computer und Internet
48 11I економіка Тема: Особливості ринку землі, праці
49 11Б Алгебра Пар. 3-4.№1, ст.45.
50 11Б Англ. м. Підготовка до к.р.
51 11Б Англійська м. Підготуватись до контрольної роботи
52 11Б Астрономія Підготуватись до директорської контрольної роботи із теми: Небесні координати. Літочислення. ПаралаксНаша сонячна система. Закони Кеплера.
53 11Б Всесвітня історія Підготуватись до контрольної роботи за темою «Франція.Італія»
54 11Б Всесвітня історія Франція. Італія у другій половині ХХ- на початку ХХІ ст.. Підготуватись до контрольної роботи
55 11Б Геометрія Повт. Розділ «Тіла обертання»
56 11Б Інформатика Призначення й використання основних логічних функцій табличного процесора.
57 11Б Інформатика Призначення і використання функції табличного процесора. Пар.2-6, ст. 82.
58 11Б Історія України Підготуватись до контрольної роботи за темою «Хрущовська відлига».
59 11Б Історія України Підготуватись до контрольної роботи по темі 3
60 11Б технології Підготуватись до захисту проекту
61 11Б Укр.літ. Тести за посібником Авраменка за творчістю М.Куліша. Б.-І. Антонич. Вірші «Різдво», «Зелена євангелія». Вивчити вірш напам’ять (на вибір).
62 11Б Укр.м. Підготуватись до контрольної роботи за темою «Просте ускладнене речення».
63 11Б Фізика Підготуватись до контрольної роботи із теми: Магнітне поле. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнітний потік. Трансформатор. Претворення енергії.
64 11Б Хімія Вивчити матеріал за підручником з теми «Естери», «Жири».
65 11Б Художня культура §5-9, готуватись до самостійної роботи по картинках.
66 11Б нім.м. повторити відмінювання прикметників;  Швейцарія с.147,     с.148-149 впр.3,5
67 11Б Економіка Особливості ринку, землі, праці.
68 11Е Англ. м. Підготовка до к.р.
69 11Е Астрономія Підготуватись контрольної роботи із теми: Небесні координати. Літочислення. ПаралаксНаша сонячна система. Закони Кеплера.
70 11Е Всесвітня історія Франція. Італія у другій половині ХХ- на початку ХХІ ст.. Підготуватись до контрольної роботи
71 11Е Інформатика Призначення й використання основних логічних функцій табличного процесора.
72 11Е технології Підготуватись до захисту проекту
73 11Е Укр. літ. Вивчити вірш (на вибір) Б.-І.Антонича, прочитати «Поза межами болю» О.Турянського.
74 11Е Укр. мова Повторити прості речення з ускладнюючими компонентами. Підготуватися до контрольної роботи.
75 11Е Художня культура §5-9, готуватись до самостійної роботи по картинках.
76 11Е нім.м. повторити відмінювання прикметників;  Швейцарія с.147,     с.148-149 впр.3,5
77 11І Англ..мова Підготуватись до контр.роботи
78 11І Астрономія Підготуватись до директорської контрольної роботи із теми: Небесні координати. Літочислення. ПаралаксНаша сонячна система. Закони Кеплера.
79 11І Всесвітня історія Франція. Італія у другій половині ХХ- на початку ХХІ ст.. Підготуватись до контрольної роботи
80 11І Заруб.літ. А.Ахматова
81 11І укр..літ. Підготуватись до контр. Роботи М.Куліш Б.І.Антонич, О.Турянський
82 11І Фізика Підготуватись до директорської контрольної роботи із теми: Магнітне поле. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнітний потік. Трансформатор. Претворення енергії.
83 11І хімія §15
84 11І Художня культура §5-9, готуватись до самостійної роботи по картинках.
85 11І нім.м. повторити відмінювання прикметників;  Швейцарія с.147,     с.148-149 впр.3,5
86 11П Англ. м. Підготовка до к.р.
87 11П Астрономія Підготуватись контрольної роботи із теми: Небесні координати. Літочислення. ПаралаксНаша сонячна система. Закони Кеплера.
88 11П Економіка Особливості ринку землі і праці
89 11П технології Підготуватись до захисту проекту
90 11П Художня культура §5-9, готуватись до самостійної роботи по картинках.
91 11П нім.м. повторити відмінювання прикметників;  Швейцарія с.147,     с.148-149 впр.3,5
92 11п Заруб. літ «Срібна доба» російської поезії, розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії. Трагічні долі митців цієї доби. Життєвий і творчий шлях російського поета Олександра Блока. Символізм його поезійЖиттєвий і творчий шлях російської поетеси Анни Ахматової. Утілення ознак акмеїзму в творчості А. Ахматової
93 11Ф Астрономія Підготуватись контрольної роботи із теми: Небесні координати. Літочислення. ПаралаксНаша сонячна система. Закони Кеплера.
94 11Ф Інформатика Призначення й використання основних логічних функцій табличного процесора.
95 11Ф технології Підготуватись до захисту проекту
96 11Ф Укр. літ Індив. Завдання «Празька поетична школа». Творчість Є. Маланюка
97 11Ф Укр. мова Складне речення.ССР, ССП означальні, з’ясувальні, обставинні, розділові знаки в них.
98 11Ф Художня культура §5-9, готуватись до самостійної роботи по картинках.
99 11Ф Заруб. літ Життєвий і творчий шлях іспанського поета Ф. Гарсіа Лорки, міфопоетика його віршів. Синтез у творах міфології і фольклору з поетикою модернізму. «Балада про чорну тугу», «Гітара».«Газель про темну смерть», «Касида про сон під зорями». Персоніфікація природних сил і стихій.Підготуватись до контрольноїроботи
100 11Ф нім.м. повторити відмінювання прикметників;  Швейцарія с.147,     с.148-149 впр.3,5
101 Англ.м. Ст..70-74
102 Біологія Значення опорно-рухової системи. Будова кісток.
103 Всесвітня історія Франція
104 Всесвітня історія Франція. Становлення абсолютної монархії у Франції
105 Інформатика ст. 178 п.р. № 9
106 Історія України §20
107 технології Повторити конспект, підготувати повідомлення про комп»ютерне конструювання. Підготуватись до самостійної роботи.
108 Укр.літ. Т.Г.Шевченко «Думи мої, думи» (напам’ять). Біографія
109 Укр.м. Підготув до к.р.
110 Фізика Двигун внутрішнього згорання. Парова турбіна.
111 Фізика Двигун внутрішнього згоряння. Парова турбіна. ККД теплового двигуна.
112 Хімія § 23
113 Заруб. літ Геслер і Вільгельм Телль: причини і характер протистояння. Особливості драматичного конфлікту в драмі “ВільгельТелль” та його художнього втілення. Урок розвитку мовлення. Рекламне представлення творів Ф.Шіллера
114 нім.м. повторити інфінітивну конструкцію um….zu+Inf;  опис шкільних предметів за зразком у конспекті; підготуватись до контрольної роботи
115 Інформатика ст. 178 п.р. № 9
116 Історія України Б.Хмельницький: як політик і людина. Військові події 1650- 1651 рр.
117 технології Повторити конспект, підготувати повідомлення про комп»ютерне конструювання. Підготуватись до самостійної роботи.
118 Заруб. літ Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники.Омар Хайям . Рубаї. Лаконізм і  місткість жанру рубаї. Основні теми й мотиви творчості Омара Хайяма. Література  середньовічної Європи: основні тенденції та жанрово-тематичне розмаїття. «Пісня про Роланда» (X ст.) Історична основа твору, поетичне переосмислення в ньому реальних подій.
119 нім.м. повторити інфінітивну конструкцію um….zu+Inf;  опис шкільних предметів за зразком у конспекті; підготуватись до контрольної роботи
120 нім.м. повторити інфінітивну конструкцію um….zu+Inf;  опис шкільних предметів за зразком у конспекті; підготуватись до контрольної роботи
121 ІКТ Комп’ютерні віруси
122 Історія України Б.Хмельницький: як політик і людина. Військові події 1650- 1651 рр.
123 ОАП Задачі з задачника
124 Укр. літ Вивчити вірші Т.Шевченка «Думи мої…», «Мені однаково».
125 Укр. мова Вправа 4(ст.50). Підготуватися до контрольної роботи.
126 Фізика Підготуватись до директорської контрольної роботи із теми:  тепловий баланс.
127 нім.м. повторити інфінітивну конструкцію um….zu+Inf;  опис шкільних предметів за зразком у конспекті; підготуватись до контрольної роботи
128 Алгебра §11
129 Англ. м. Підготовка до к.р.
130 Геометрія Подібність трикутників
131 Інформатика ст. 178 п.р. № 9
132 технології Повторити конспект, підготувати повідомлення про комп»ютерне конструювання. Підготуватись до самостійної роботи.
133 8п Заруб. літ Література  середньовічної Європи: основні тенденції та жанрово-тематичне розмаїття. «Пісня про Роланда» (X ст.) Історична основа твору, поетичне переосмислення в ньому реальних подій.
134 Всесвітня історія Об’єднання Німеччини та Італії.Вікторіанська Британія
135 Інформатика Архівування даних
136 технології Написати характеристику будь-якоїпрофесії, та мотиви вибору професії. Підготуватись до самостійної роботи.
137 Англ. м. Підготовка до к.р.
138 технології Написати характеристику будь-якоїпрофесії, та мотиви вибору професії. Підготуватись до самостійної роботи.
139 Заруб. літ Урок розвитку мовлення. Рекламне представлення творів Ф.Шіллера. Підготуватись до контрольної  роботи за  «Із літератури XVIII ст. Просвітництво»
140 нім.м. усне висловлювання до теми Meine Kleidung und Mode
141 Алгебра Параграф 3, пункт 5-12
142 Англ.мова Див. завд. на сайті
143 Біологія Будова, значення, функції органів травлення. Зуби.
144 Всесв.іст. Повторити вивчений матеріал
145 Географія Повторити вивчений матеріал
146 Геометрія Параграф 4, пункт 12, №12.4,12.10
147 інформатика Форматування та редагування документа в MSWord
148 Іст.Укр. Підгот.до контр.роботи «Соц.- ек. життя народу та укр. нац. рух в І пол. ХІХ с.»
149 Світ.літ Реклама до творів Шиллера (створити).
150 Технології Повторити за конспектом
151 Технології Підгот. до сам. роботи
152 Укр.літ Повість «Маруся». Ввести власний опис в інтер’єр, пейзаж, портрет.
153 Фізика Повт. Робота та потужність
154 Фізика Підготуватись до директорської контрольної роботи із теми: електрика, послідовне та паралельне з’єднання провідників
155 Хімія Параграф 18, повт. 16-17
156 Хімія Підгот. до сам. роботи
157 Заруб. літ Урок розвитку мовлення. Рекламне представлення творів Ф.Шіллера
158 Англійська Підготув. до контролю навиків письма на одну з тем: «Why do need to learn English», «Healthy way of life», «Ukraine is my mofherland».
159 Всесв. іст. п.13-14, п.15.
160 Географія Чорна металургія. Сировинна база. Географія видобутку залізної і марганцевої руди, вогнетривких глин, флюсових вапняків. Виробнича структура галузі.
161 Геометрія п. 8,9. №303(а),310, 312; № 332(г), 337.
162 Інформатика Архівування та розархівування даних.
163 Іст. Укр. Підгот. до дир. контрольної.
164 технології Написати характеристику будь-якоїпрофесії, та мотиви вибору професії. Підготуватись до самостійної роботи.
165 Укр. літ. Г. Квітка-Основ’яненко (біографія і прочитати твір «Маруся».
166 Укр. мова Складнопідрядні речення з підрядними обставинами.
167 Фізика Теплова дія електричного струму п.19,20.
168 Хімія п.16,17,18 повторити. підготуватисся до самостійної роботи.
169 9п Заруб. літ Підготуватись до контрольної  роботи за розділом «Із літератури XVIII ст. Просвітництво»
170 нім.м. усне висловлювання до теми Meine Kleidung und Mode
171 Англ.мова Урок 9. Повторити лексику. Урок 10. Опрацювати нові лексичні одиниці
172 біологія Захворювання травної системи (за підручником)
173 біологія Будова, значення, функції шкіри.
174 Всесв.іст. Повторити вивчений матеріал
175 Географія Повторити вивчений матеріал
176 Геометрія Параграф 3, пункт 9
177 Геометрія №329, 331
178 Інформатика Архівування даних
179 інформатика Комп’ютерні віруси. Архівування даних
180 Іст.Укр. Місце Шевченка в укр. нац.відродженні
181 Технології Повторити за конспектом
182 Технології Підгот. до сам. роботи
183 технології Написати характеристику будь-якоїпрофесії, та мотиви вибору професії. Підготуватись до самостійної роботи.
184 Укр.літ Літ. укр. Романтизму (за підручником)
185 Укр.літ Підгот. повідомлення про «Руську трійцю»
186 Укр.мова Скласти план до твору
187 Укр.мова Тема твору. Хто не йде вперед – іде назад
188 Фізика Підгот. до контр. роботи
189 Фізика Підготуватись до контрольної роботи із теми: електрика, послідовне та паралельне з’єднання провідників
190 Хімія Параграф 18, повт. 16-17
191 Хімія Підгот. до сам. роботи
192 Заруб. літ Урок розвитку мовлення. Рекламне представлення творів Ф.Шіллера. Підготуватись до контрольної  роботи за розділом «Із літератури XVIII ст. Просвітництво»
193 нім.м. усне висловлювання до теми Meine Kleidung und Mode